mr.sc. Magali Sylvie Ruet, lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Cetvertak 17-18
Soba
Telefon
0958433518
E-mail
magaliruet@gmail.com