mr.sc. Delia Georgeta Sarafie, lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F-320
Telefon
01/600-2342
E-mail
dsarafie@ffzh.hr

Obrazovanje 2005.-2007. Sveučilište Nouvelle Sorbonne – Ecole Supérieure d’Interpretes et de Traducteurs – Master Méthodologie de la Traduction (Pariz, Francuska) 2004.-2005. Sveučilište Sofia Antipolis – specijalistički studij prevoditeljstva – engleski / njemački (Nica, Francuska) 1998.- 2002. Sveučilište “Lucian Blaga” – studij modernih primijenjenih jezika – Diplomirani francuzist / diplomirani anglist (Sibiu, Rumunjska) 1998. matura, Liceul de arta – odjel engleski (Sibiu, Rumunjska) Radno iskustvo od 2009. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – vanjski suradnik na Katedri za rumunjski jezik i književnost od 2008. SPUTNIK d.o.o Zagreb, mentor/profesor engleskog i francuskog jezika 2006. -2007. Sveučilište Nouvelle Sorbonne – ESIT Pariz, suradnik na odsjeku za prevođenje rumunjski – francuski 2005. Hotel de Astra Opera 4*, Pariz, šef financija 2004. TMR – Tour du Monde du Reve, Marseille, šef financija 2003.-2004. FESTIVAL SHIPPING & TOURISTS, Genova, asistent direktora 2003. FESTIVAL SHIPPING & TOURISTS, Genova, šef recepcije 2002.- 2003. FACULTATEA DE LITERE “LUCIAN BLAGA”, Sibiu, Rumunjska, asistent na Odsjeku za francuski 2001.-2002. INTERNATIONAL PRODUCERS COMPANY, Sibiu, Rumunjska, prevoditelj i tumač 2000. – 2001. CLUBUL “INDEPENDENTA”, Sibiu, Rumunjska, profesor engleskog Strani jezici C2: engleski, francuski i hrvatski C1: talijanski, španjolski B2: njemački A2: hebrejski i portugalski materinski jezik – rumunjski

RADOVI :
- RUMUNJSKA GRAMATIKA (u izradi)
- FORMULELE DE SALUT ÎN DISCURSUL DIPLOMATIC –
Studiu contrastiv română-croată-portugheză (u izradi)
- Traducătorii şi interpreții în organizațiile internaționale
(Rumunjska, Editura ALMA MATER, 2003)
- Expresii verbale unipersonale prin formă şi impersonale prin conținut
(Paris, Publications de la Sorbonne, 2005.)