dr.sc. Sanja Seljan, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/13-clanovi-o
Soba
E-312
Telefon
600 23 50, 4092 350
E-mail
sanja.seljan@ffzg.hr

Dr. sc. Sanja Seljan, red. prof. (djevojačko Šimek), rođena je 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (Centar za jezike) završila je u Zagrebu, maturirala s odličnim uspjehom. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe, s odličnim prosjekom ocjena. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb. Od 1991. do 1993. radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici; od 1993. do 1995. u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta i istovremeno predavala na Francuskoj gimnaziji informatiku na francuskom jeziku. Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". Godine 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008., u zvanje izvanrednog profesora i 2013. godine u zvanje redovitog profesora. Od 1995. godine sudjeluje u izvođenju vježbi na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2002. godine, uz dopuštenje Fakultetskog vijeća, samostalno izvodi nastavu. Sudjelovala je u reorganizaciji studija u usklađenosti s europskim standardima. Nositelj je pet kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja jezičnih tehnologija. Sudjeluje na dva poslijediplomska studija na kojima je nositelj četiri kolegija. Predaje nekoliko kolegija engleskom i francuskom jeziku. Mentor je oko 30 završnih i diplomskih radnji, jednog znanstvenog magisterija i 7 doktorskih radnji. Bila je voditelj dva nacionalna projekta, jedne potpore, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni član Vijeća Filozofskog fakulteta, bila član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Jedna je od članova užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 4 međunarodne publikacije. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT). Godine 2012. objavila je publikaciju s međunarodno recenziranim radovima, kao glavni autor/koautor i urednik, pod nazivom "Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning". Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu. Područja interesa: - automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT) - računalno potpomognuto prevođenje (engl. Computer-Assisted Translation, CAT) - prijevodne memorije (engl. Translation Memories, TMs) - lokalizacija (engl. Localization) - obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP) - leksičko-funkcionalna gramatika (engl. Lexical-Functional Grammar, LFG) - primjena računala u poučavanju jezika (engl. Computer-Assisted Language learning,CALL)

Projekti

Voditelj projekta:
Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika (130-1300646-0909 MZOS) 2007-2013
Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas) (potpora 1, br. 3.5.1.5, Sveučilište u Zagrebu) 2014

Sudjelovanje na projektima:
Let's MT (2010-2012)
Accurat (FP7/2007-2013)
TEMPUS (Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development - CD_JEP-16086-2001)
TEALS - Teaching and Language Skills - CARDS 2004): Training Project
Strojno razumijevanje prirodnih jezika (0130440)
Strojno razumijevanje hrvatskog jezika (130740)


Publikacija:
Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (XII + 360 str.)

Uredničke knjige:
1. INFuture 2013: The Future of Information Sciences - Information Governance / Gilliland, Anne; McKemmish, Sue; Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).
Zagreb : Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Zagreb, 2013 (monografija).
2. INFuture 2011: Information Sciences and e-Society / Billenness, Clive; Hemera, Annette; Mateljan, Vladimir; Banek Zorica, Mihaela; Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja (ur.).
Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 (monografija).
3. INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Bawden, David; Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida (ur.).
Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2009 (monografija).
4. INFuture2007: The Future of Information Sciences - Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007 (monografija).


Selected papers:

1. Seljan, Sanja; Baretić, Maja; Kučiš, Vlasta. Information Retrieval and Terminology Extraction In Online Resources for Patients with Diabetes. // Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 705-710 (članak, znanstveni) http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/772/757
Indeksirano u: Thomson Reuters - CC, SCI, Index Medicus/ MEDLinE, A&HCI, Scopus, Abstracts in Antthropology, Antropological Literature, InISR/ CNRS, Sociological Abstracts/ SocInDEX, Science Culture SARL, UnCover, CSA Sociological Abstracts, International Center for Scientific Research (CIRS), Ulrich's International Periodical Directory, International Bibliography of the Social Sciences

2. Seljan, Sanja; Dunđer, Ivan. Automatic word-level evaluation and error analysis of formant speech synthesis for Croatian. // Recent Advances in Information Science - Recent Advances in Computer Engineering Series 17. 1 (2013) ; 172-178 (članak, znanstveni). http://www.wseas.org/main/books/2013/Paris/ECCS.pdf
Indeksirano u: ISI (Thomson Reuters), ELSEVIER, SCOPUS, ACM - Association for Computing Machinery, Zentralblatt MATH, British Library, EBSCO, SWETS, EMBASE, CAS - American Chemical Society, EI Compendex, Engineering Village, DoPP, GEOBASE, Biobase, TIB|UB - German National Library of Science and Technology, American Mathematical Society (AMS), Inspec - The IET, Ulrich's International Periodicals Directory, CABI

3. Dunđer, Ivan; Seljan, Sanja; Arambašić, Marko. Domain-Specific Evaluation of Croatian Speech Synthesis in CALL. // Recent Advances in Information Science - Recent Advances in Computer Engineering Series. 1 (2013) ; 142-147 (članak, znanstveni). http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Dubrovnik/ECC/ECC-00.pdf
Indeksirano u: ISI (Thomson Reuters), ELSEVIER, SCOPUS, ACM - Association for Computing Machinery, Zentralblatt MATH, British Library, EBSCO, SWETS, EMBASE, CAS - American Chemical Society, EI Compendex, Engineering Village, DoPP, GEOBASE, Biobase, TIB|UB - German National Library of Science and Technology, American Mathematical Society (AMS), Inspec - The IET, Ulrich's International Periodicals Directory, CABI

4. Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English- Croatian Legislation // Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12) / Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, Stelios Piperidis (ur.). Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html
Indeksirano u: Thomson Reuters - Conference Proceedings Citation Index.

5. Seljan, Sanja. Translation technology as challenge in education and business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113047
Indeksirano u: Information Science Abstracts;LISA: Library and Information Science Abstracts;ERIH-European Reference Index for Humanities, Scopus, EBSCO, Scientific Commons, HRČAK, Informatics Abstracts-INFA, Pascal Thema, Information Science Documentation, Referativnyj žurnal, Informatika, Science Abstracts-SA, International Federation of Communication Associations (Indicator C), Engineering Index

6. Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav. Automatic and Human Evaluation on English-Croatian Legislative Test Set. // Springer: Lecture Notes in Computer Science - LNCS. 7816 (2013) , 1; 311-317
(članak, znanstveni).http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37256-8_26#page-1
Indeksirano u:Thomson Scientific - ISI Proceedings - Conference Proceedings Citation Index, DBLP, ZBlMath/CompuServe, EI Compendex, IO-Port, ACM Portal, SCOPUS, INSPEC)

7. Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English-Croatian Legislation // Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12) / Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, Stelios Piperidis (ur.). Istanbul, Turkey : European Language Resources
Association (ELRA), 2012. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html
Indeksirano u: Thomson Reuters - Conference Proceedings Citation Index.