dr.sc. Boris Senker, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijedom od 13:00 do 14:00 h
Soba
B-215
Telefon
00385 1 6120 235
E-mail
bsenker@ffzg.hr

Boris Senker rođen je u Zagrebu 1947. Gimnaziju je pohađao u Puli; maturirao 1966. Komparativnu književnost i anglistiku studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1971. diplomirao, a 1982. doktorirao obranivši disertaciju o kazališnom radu Milana Begovića. Od 1971. radi kao asistent, potom docent (1983-1990), izvanredni profesor (1990-1996) te redoviti profesor (od 1996) na Katedri za teatrologiju u Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dva puta bio je pročelnik Odsjeka te u dva mandata voditelj Poslijediplomskoga i doktorskoga studija književnosti, kulture, filma i izvedbenih umjetnosti. Od 1990. radi i kao vanjski urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu, prvo Bibliografije kazališta (objavljena 2004. u 2 toma) a potom Kazališnoga leksikona (u izradi). U novinama, časopisima, enciklopedijama i leksikonima ("Telegram", "15 dana", "Prolog", "Scena" [Novi Sad], "Most", "Dubrovnik", "Balagan" [Potsdam - Regensburg], "Slavic and East European Performance" [New York], "Dialog" [Varšava] i dr. te Krležijana, Hrvatski biografski leksikon, Hrvatski leksikon, Leksikon hrvatskih pisaca, Leksikon stranih pisaca i Lexikon Theater International [Berlin]) od 1970. objavljuje prijevode, recenzije, članke, eseje i studije, uglavnom o kazalištu i dramskoj književnosti dvadesetoga stoljeća. Od 1985. do 1991. i ponovno od 1995. do 2000. vodio je kazališnu kroniku u književnom časopisu "Republika". Znanstvene i stručne knjige (sve objavljene u Zagrebu): Redateljsko kazalište (1977, prošireno izdanje 1984), Sjene i odjeci (1984), Kazališni čovjek Milan Begović (1985), Begovićev scenski svijet (1987), Pogled u kazalište (1990), Zapisi iz zamračenog gledališta (1996), Hrvatski dramatičari u svom kazalištu (1996), Kazališne razmjene (2002), Pozornici nasuprot (2003), Bard u Iliriji (2006), Uvod u suvremenu teatrologiju I (1910), Teatrološki fragmenti (2011), Uvod u suvremenu teatrologiju II (1913) i dvodijelna Hrestomatija novije hrvatske drame (2000-01). Kao stipendist Fulbrightove zaklade boravio je od siječnja do lipnja 1985. u New Yorku (na NYU). Bio je sudionik niza teatroloških i slavističkih savjetovanja u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik, Hvar, Pula; Udine, Rim, Pariz, Los Angeles, Boston, Washington, Providence i dr.) te nekoliko godina vodio lektorat iz književnosti na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku i Puli. Piše dramske tekstove, samostalno i u koautorstvu. Nagrade: Petar Brečić i Antun Gustav Matoš (za kazališne kronike), Marin Držić (za dramske tekstove Kerempuhovo i P/lutajuće glumište majstora Krona), Katarina Patačić (za knjigu Pinta nova), Mate Ujević (za Bibliografiju kazališta), Marko Fotez (za ukupan teatrološki rad) i Dimitrija Demeter (za životno djelo). Redoviti je član HAZU od 2012. godine.

Autorske knjige

Uvod u suvremenu teatrologiju II. .
Zagreb : Leykam international, 2013 (priručnik).

Teatrološki fragmenti .
Zagreb : Disput, 2011 (monografija).

Uvod u suvremenu teatrologiju I. .
Zagreb : Leykam international, 2010 (priručnik).

Bard u Iliriji: Shakespeare u hrvatskom kazalištu .
Zagreb : Disput, 2006 (monografija).

Pozornici nasuprot. Zagrebačka kazališna kronika 1995-2000 .
Zagreb : Disput, 2003 (monografija).

Kazališne razmjene .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002 (monografija).

Muhoberac, Mira; Batušić, Nikola; Foretić, Miljenko; Senker, Boris.
Dubrovački ljetni festival : 1950. - 1999. - Hrvatska .
Dubrovnik : Dubrovački ljetni festival, 1999 (monografija).

Hrvatski dramatičari u svom kazalištu .
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 1996 (monografija).

Zapisi iz zamračenog gledališta. Kazališne kronike .
Zagreb : Matica hrvatska, 1996 (monografija).

Uredničke knjige


1. Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskog kazališta / Senker, Boris; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2014 (zbornik).

2. Gavella - riječ i prostor / Senker, Boris; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2013 (zbornik).

3. Hvar - književnost i kazalište / Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2012 (zbornik).

4. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Senker, Boris; Jelčić, Dubravko; Moguš, Milan (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2011 (zbornik).

5. Trajnost čina. Zbornik u čast Nikoli Batušiću / Senker, Boris; Petlevski, Sibila; Blažević, Marin (ur.).
Zagreb : Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2011 (zbornik).

6. Govor drame - govor glume: zbornik radova sa simpozija Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori / Anđelković, Sava; Senker, Boris (ur.).
Zagreb : Disput, 2007 (zbornik).

7. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1826-1945. A-Ž / Senker, Boris (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2004 (bibliografija).

8. Kazalište u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1826-1945. Kazala / Senker, Boris (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2004 (bibliografija).

Poglavlja u knjizi


Miroslav Krleža u žarištu Batušićevih teatroloških istraživanja // Trajnost čina. Zbornik u čast Nikoli Batušiću / Senker, Boris - Petlevski, Sibila - Blažević, Marin (ur.).
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011. Str. 74-82.

Mjesto Seviljskoga zavodnika i kamenog uzvanika u prepjevu Mirka Tomasovića na repertoaru Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu // Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.).
Zagreb : FF press, 2008. Str. 341-344.

Tito Strozzi kao glumac u Shakespeareovim dramama i njihov redatelj // Poetika pitanja: zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara / Duda, Dean ; Slabinac, Gordana ; Zlatar, Andrea (ur.).
Zagreb : Disput, 2007. Str. 175-180.

Gospođa Milka // Milka Podrug Kokotović / Foretić, Miljenko (ur.).
Dubrovnik : Matica Hrvatska Dubrovnik, 2002. Str. 95-99.

Znanstveni radovi u drugim časopisima


La mort dans le drame croate contemporain. // Revue des études slaves. 77 (2006) , 1/2; 27-41 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


Duda, Dean; Ehgartner, Eugenia; Senker, Boris; Čačinovič, Nadežda; Jukić, Tatjana; Jovanović, Neven; Peović Vuković, Katarina.
Uvodi - u što?. // Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu. LVII (2013) , 3-4; 293-311 (diskusija, ostalo).

Stvaranje novih komičnih stereotipa na hrvatskoj poslijeratnij/tranzicijskoj pozornici. // Književna revija (Osijek). 51 (2011) , 1; 43-54 (članak, stručni).

Apsurd na Broadwayu. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 17 (2009) , 398; 16-17 (osvrt, stručni).

Primjerno čitanje dramskog teksta. // Kniževna republika: časopis za književnost. 3 (2007) , 7/8; 212-216 (prikaz, ostalo).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima

Književnost kao zavičaj // Krležini dani u Osijeku 2010: naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari: prvi dio / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb ; Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ; Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. 7-17 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

Begovićeve drame u Shubertovu arhivu u New Yorku // Komparativna povijest hrvatske književnosti: Istodobnost raznodobnog - tekst i povijesni ritmovi / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split ; Zagreb : Književni krug ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagreb, 2010. 169-188 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Creating New Comic Stereotypes on the Croatian Postwar/Transition Stage // Comedy Tonight / Jay Malarcher (ur.).
Morgantown : The University of Alabama Press, 2008. 23-30 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

O redateljima postgavelijanske generacije - 30 godina poslije // Dani hvarskoga kazališta: Gavella - riječ i prostor / Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2013. 411-439 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

San, halucinacije i vizije u Krležinim dramama: skica mogućeg istraživanja // Krležini dani u Osijeku 2012: kazalište po Krleži / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb ; Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ; Filozofski fakultet u Osijeku, 2013. 12-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Povijest hrvatskoga kazališta u hvarskim priopćenjima Nikole Batušića // / Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug Split, 2012. 27-40 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Kazališni kroničar Nikola Milan Simeonović // Krležini dani u Osijeku 2011: Naši i strani povjesničari drame i kazališta, teatrolozi i kritičari: drugi dio / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb ; Osijek : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe - Odsjek za povijest kazališta ; Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku ; Filozofski fakultet u Osijeku, 2012. 32-52 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Karnevalsko u Dundu Maroju // Marin Držić - svjetionik dubrovačke renesanse / Anđelković, Sava ; Thomas, Paul-Louis (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. 147-173 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Glumica kao dramski lik // Govor drame - govor glume / Anđelković, Sava ; Senker, Boris (ur.).
Zagreb : Disput, 2007. 197-215 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Nikola Šop emerge due volte dall'ombra // Nikola Šop poeta del cosmo / Fedora Ferluga Petronio (ur.).
Udine : Forum - Editrice Universitaria Udinese, 2007. 65-70 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije

Veliko svjetsko kazalište u dnevnoj sobi // Dramski tekst danas u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori: Mogućnosti dramaturških čitanja. Zbornik simpozija / Anđelković, Sava ; Vojvodić, Radmila (ur.).
Cetinje : Univerzitet Crne Gore ; Crnogorsko narodno pozorište ; Universite Paris IV-Sorbonne, 2005. 44-53 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).