dr.sc. Ivana Simeon, v. pred.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
srijedom 16.00 do 17.00
Soba
B-302
Telefon
4092142
E-mail
isimeon@ffzg.hr

1. Osobni podaci Ime i prezime: Ivana Simeon Jedinstveni matični broj znanstvenika: 272603 2. Obrazovanje: diplomirala opću lingvistiku i ruski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1999.); obranila kvalifikacijski rad za stjecanje doktorata znanosti iz područja lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.); obranila doktorsku diseartaciju iz područja lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2008.) 3. Trenutno zvanje: viši predavač pri Odsjeku za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Istraživački projekti: Računalna obradba hrvatskoga jezika (Hrvatski nacionalni korpus) (MZT RH 130718) (2000.-2001.); znanstveni novak Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (Hrvatski nacionalni korpus) (MZT RH 0130418) (2002.-2006.); znanstveni novak Hrvatski jezični resursi i njihovo označavanje (MZT RH 0130618) (2007.-2011.); znanstveni novak Analysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation – ACCURAT (2010.-2012.); suradnički project u okviru FP7-ICT-2009-4 call and action ICT-2009.2.2: Jezično utemeljena interakcija u okviru Sporazuma o potpori br. 248347. Let's MT! ICT PSP PB Pilot projekt, tip B project, iz područja CIP-ICT-PSP.2009.5.1 Višejezična mreža: strojno prevođenje za višejezičnu mrežu (2010.-2012.). 5. Nastavna djelatnost: Sintaktički opis (2002.), Fonološki opis (2004.), Uvod u opću lingvistiku (2004. –), Primijenjena lingvistika (2006. –), Prevoditelj i računalo (2010. –), Etika govorenja (2012. –). 6. Objavljeni radovi: više znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima s recenzijom. 7. Područja interesa: primijenjena lingvistika, računalna lingvistika.