Inja Skender Libhard, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorak 13.00-14.30, četvrtak 14.15.-15.00
Soba
E-306
Telefon
01/4092 356
E-mail
iskender@ffzg.hr

- 2005 – viši lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu; - 1999. – 2005. lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu; - 1998. – 1999. prevoditelj/tumač i organizator sajamske djelatnosti u predstavništvu Frankfurtskog sajma (Messe Frankfurt) u Zagrebu; - 1996. – 1998. lektor na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu; - 1995. – 1996. profesor njemačkog jezika u školi stranih jezika Lancon d.o.o.; - 1993. – 1995. znanstveni novak za njemački i francuski jezik na projektu „Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika u ranoj školskoj dobi“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; - 1988. - 1993. studij germanistike i romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Sveučilištu u Rostocku; - 1969. rođena u Zagrebu.

- suradnica na projektu „Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas)“, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Seljan)

-u tijeku izrada doktorske disertacije