dr.sc. Edita Slunjski, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorak 12.30-14
Soba
C-224
Telefon
E-mail
eslunjsk@ffzg.hr

Izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski Rođena 30. svibnja 1966, diplomirala na studiju predškolskog odgoja na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirala sam 2001. na temi «Integrirani predškolski kurikulum» i doktorirala 2006. na temi «Stvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija predškolskog kurikuluma». Od 1998-2007. zaposlena na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, gdje je izvodila kolegije Predškolska pedagogija, Metodika govorne komunikacije, Metodika odgojno-obrazovnog rada s predškolskom djecom, Integrirani predškolski kurikulum i Integrirani jaslički kurikulum. Na Visokoj Učiteljskoj školi u Čakovcu obnašala dužnost prodekanice za razvoj 2005.-2007. godine. Od 2007. godine zaposlena na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje do danas, u statusu izvanrednog profesora izvodi kolegije Kurikulum ranog odgoja, Ustanove ranog odogoja, Kvalitativna istraživanja i Stručna praksa. Na doktorskom studiju pedagogije, (Filozofski fakultet u Zagrebu), u okviru smjera Rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucijskom okruženju, od 2007. nositeljica kolegija Metodologijski pristup tvorbi kurikuluma ranog odgoja i Vrtić-organizacija ranog odgoja i obrazovanja koja uči. Na doktorskom studiju pedagogije u Rijeci od 2012. godine sunositeljica kolegija Akcijska istraživanja. Izlagala na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autorica tridesetak znanstvenih radova i poglavlja u knjigama, petnaest stručnih radova te devetnaest knjiga i priručnika. Tijekom zadnjih desetak godina, održala je dvadesetak stručnih vijeća i radionica za odgajatelje i druge stručne djelatnike u različitim dječjim vrtićima diljem zemlje. Suradnica na projektu (MZOŠ) pod nazivom Nove paradigme ranog odgoja (130-1301761-1772). Članica Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) te Hrvatske udruge realitetnih terapeuta (HURT). Od 2001. godine do danas predsjednica je jednog od državnih povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgajatelja (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje). Od svibnja 2010. članica je Povjerenstva za razvoj metodologije i instrumenata za praćenje kvalitete rada ustanova za rani i predškolski odgoj pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Republike Hrvatske, suatorica Priručnika za samovrednovanje ustanova za rani i predškolski odgoj (prošao recenzentski postupak, u tisku – NCVVO, 2012). Od 2014. godine predsjednica Radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Područje njezinog znanstvenog interesa odnosi se na problematiku ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te istraživanja i tvorbe kurikuluma ranog odgoja. U svom znanstvenom, nastavnom i stručnom radu zastupa interdisciplinarnost, humanističku orijentaciju u radu s djecom te se zalaže i djelatno sudjeluje u provedbi kontinuiranog profesionalnog usavršavanja odgajatelja. Intenzivno radi na istraživanju i unapređenju pedagoške prakse i povezivanju vrtića u zajednice učenja.