dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
ponedjeljak 9:30-11:00
Soba
B008
Telefon
01/4092-051
E-mail
mmstanoje@ffzg.hr

2012. docent na Katedri za engleski jezik, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu 2009. doktorirao na Sveučilištu u Zadru (Dijakronijska varijacija u metaforičkim modelima: razrada metodologije) 2000. zaposlio se na Katedri za engleski jezik, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu 1999. diplomirao engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja
kognitivna gramatika engleskoga i slavenskih jezika, konceptualna metafora, engleski kao lingua franca