dr.sc. Anđel Starčević

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijeda,11:30-12:30
Soba
B 016
Telefon
6120058
E-mail
astarcev@ffzg.hr