dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Cetvrtkom 15h-16h
Soba
F 309
Telefon
6120 309
E-mail
ingrid.safranek@ffzg.hr

Životopis Prof. dr. sc. Ingrid Šafranek rođena je 1942. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (francuski i njemački jezik i književnost) gdje je i magistrirala (1969). Tri je godine bila lektorica hrvatskog jezika na sveučilištima u Rennesu i Clermont-Ferrandu; potom dolazi 1972. kao znanstveni asistent na Odsjek za romanistiku matičnog fakulteta. Predaje francusku književnost XIX. i XX. stoljeća (povijesni kontekst, poetika, naratologija, knjiž. hermeneutika). Već ranih osamdesetih aktivno se bavi neofeminističkom i rodnom estetikom, te suorganizira tri međunarodna simpozija na tu temu u okviru IUC-a u Dubrovniku. Nakon doktorata (Pismo žudnje Marguerite Duras) biva izabrana 1990. za docenta, 1996. za izvanrednog, a 2002. godine za redovitog profesora. Unatoč izbora u zakonskom roku u trajno zvanje (2007) , zbog dugog trajanja procedure odilazi u mirovinu ali nastavlja predavati s punom satnicom kao vanjski suradnik. Tijekom radnog vijeka sudjeluje s pozvanim predavanjima na nizu književnoznanstvenih skupova u inozemstvu. Kao gost-istraživač boravi 1996. na Institutu za književnu teoriju u Hamburgu, a četiri ljetna semestra (1992., 1994., 1996. i 1998.) predaje kao gostujući profesor na sveučilištu Paris VII gdje vodi poslijediplomski seminar o poetici Marguerite Duras, te kolegije iz «autobiografske metafikcije» 20.st. Nakon studijskog boravka u Ottavi 2002. inicira uvođenje kanadskih studija na matičnom Odsjeku. Mentorica je (ili komentorica) u izradi 5 doktorata, 6 magisterija i preko pedeset diplomskih radova. Kao autor ili suautor potpisuje pet knjiga, više od stotinu stručnih i znanstvenih radova (studije, eseji, interpretacije) na tri jezika, te prijevode 14 knjiga proze i poezije s francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski jezik ( 52 pjesme D.Cesarića). Surađuje u gotovo svim značajnijim hrvatskim književnim časopisima i na III. programu HR. Članica je Upravnog odbora hrvatskog P.E.N.-a, Društva hrvatskih književnih prevoditelja te Hrvatskog Društva konferencijskih prevoditelja. Dobitnica je odlikovanja francuske vlade Officier des Palmes Académiques i nagrade «Višnja Machiedo» za oknjigu eseja Bijela tinta - studije i ogledi iz francuske književnosti, Litteris, Zagreb, 2013. god.

Šafranek, Ingrid - bibliografija

Izabrani radovi samo za razdoblje 2008-2013:


Eseji i studije

Šafranek, Ingrid :
»'Nesanica' Marine Šur-Puhlovski» / 15 dana , 51 (2008), 1/2 ; str. 8-9 .
Šafranek, Ingrid :
»Nekadašnji svijet : saga o kraju jednog djetinjstva», ( u povodu romana Mire Buljan 'Zmija u raju', MH, 2007) / Republika , 65 (2009), 1 ; str. 73-82 .
Šafranek, Ingrid :
»Tijelo-tekst : 'Ljubavnik' kao primjer autobiografske metafikcije Marguerite Duras», (ogled o tumačenju romana) / Europski glasnik , 15 (2010), 15 ; str. 191-213.
Šafranek, Ingrid :
»Kultura i razvoj» / Tema: (Zagreb) , 7 (2010), 3/4 ; str. 44-48.

Šafranek, Ingrid :
»Venises invisibles : la métaphore spatiale à partir d'un titre et de toponymes exemplaires chez Proust et Duras» / 'Francontraste : 1 : Le français en contraste : affectivité et la subjectivité dans le langage'. Mons: CIPA, 2011, str. 81-91.


Poglavlje u knjizi

Šafranek, Ingrid :
»U traganju za igubljenom cjelinom» / u 'Romantizam i pitanja modernoga subjekta', Josip Užarević (ur.). Zagreb: Disput, 2008., str. 101-148.


Pogovor

Šafranek, Ingrid : Art-pornografija Marguerite Duras, pogovor za knjigu 'Bolest smrti' , prevela I.Š. Zagreb: Profil, 2010; str. 55-82.

Znanstvena monografija - knjiga

Šafranek, Ingrid :
'Bijela tinta - studije i ogledi iz francuske književnosti' / Zagreb : Litteris, 2013. - 450 str. ; 21 cm. ISBN: 9789537250560.
(«Nagrada Višnja Machiedo» za najbolju knjigu eseja u 2013. godini.)