Ana Širanović, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Četvrtak, 11:00-12:00; Petak, 9:00-10:00.
Soba
C-226a
Telefon
01 4092 211
E-mail
amarkovi@ffzg.hr

Ana Širanović rođena je 27. listopada 1982. godine u Bihaću. Osnovnu školu polazila je u Bihaću, Labinu i Zagrebu, a maturirala u Zagrebu 2001. godine. 2008. godine diplomirala je pedagogiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Školske godine 2008./2009. radila je kao nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi. 2009. godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao suradnica na projektu Nove paradigme ranog odgoja, voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš. Od 2009. godine polaznica je doktorskog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U svrhu znanstveno-stručnog usavršavanja 2010. i 2012. godine polazila je dva mrežna kolegija Uvod u ljudska prava (Introduction to Human Rights) i Pravo na obrazovanje (The Right to Education) u organizaciji međunarodnoga nevladinog udruženja za promicanje obrazovanja za ljudska prava Human Rights Education Associates. Na prediplomskom i diplomskom studiju pedagogije sudjeluje u izvođenju nastave kolegija Kritičke teorije obrazovanja i Interkulturalizam i obrazovanje. Na Odsjeku za pedagogiju obnaša dužnost ECTS koordinatorice. Tajnica je uredništva znanstvenog časopisa Pedagogijska istraživanja. Osobito područje njezinoga interesa predstavljaju ljudska prava/prava djeteta u obrazovanju, kritičke teorije obrazovanja i dijaloška pedagogija.

Znanstvena djelatnost Ane Širanović usmjerena je na projektne aktivnosti (projekt Nove paradigme ranog odgoja voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Maleš) i izradu doktorske disertacije.