dr.sc. Lovro Škopljanac, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
petkom 11-13
Soba
B-216
Telefon
4092-116
E-mail
lskoplja@ffzg.hr

Rođen u Zagrebu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirao komparativnu književnost i anglistiku, a 2008. japanologiju i konferencijsko prevođenje. U srpnju 2009. godine primljen na Odsjek kao znanstveni novak pri Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 2013. godine radom naslovljenim "Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja". Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti).

Izbor iz bibliografije:

"'Kroz takvu priču zapamtim stvari koje možda inače ne bih'. Prepričavanje književnih tekstova", u O pričama i pričanju danas; Zagreb 2015.

"Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski) rat", u Dani hvarskoga kazališta br. 41, 2015.

"Poezija Kamova i Matoša iz očišta kognitivne poetike", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma; Split-Zagreb 2014.

"Književnost kao prisjećanje: Što pamte čitatelji"; Naklada Ljevak, Zagreb 2014.

"Percepcija Krleže kod neprofesionalnih čitatelja", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe; Split-Zagreb 2013.

"Literature Through Recall: Ways of Connecting Literary Studies and Memory Studies", Interdisciplinary Literary Studies, sv. 14, br. 2, 2012.

"Translating Male and Female Discourses in 'Between the Acts'", u Translating Virginia Woolf, Peter Lang, Bern 2012.

“Noć i dan – roman prijelaza”, pogovor u Virginia Woolf, Noć i dan; Centar za ženske studije, Zagreb 2012.

"Književne paralele hrvatskog i japanskog preporoda u 19. stoljeću", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod. 2012.

“Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa”, u Dani hvarskoga kazališta, br. 38, 2012.

“Konji europskih epova”, Forum, br. 7-9, 2011., i u Književna životinja - kulturni bestijarij, 2. dio, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2012.

“Ideologija 'Mladog Hrvata'”, Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910., 2011.

“Još o pravilnostima 'Judite'”, Republika, br. 7-8, 2011.

“Kognitivni subjekti Vidrićevih pjesama”, Umjetnost riječi, br. 1-2, 2011.

“Ispovijedi maske – književno samooblikovanje Yukija Mishime”, 15 dana, br. 1-2, 2010.

“Problemi uspostave kanona”, Književna republika , br. 4-6, 2010.

“Zoranićeve 'Planine' i Sidneyeva 'Arcadia' kao prvi romani u svojim književnostima”, Republika , br. 7-8, 2010.

“Percepcija i recepcija u kontekstu izvedbenih teorija” Kazalište, br. 39-40, 2009.

“More u japanskoj književnosti”, 15 dana, br. 4-5, 2009.

“Muški i ženski diskurs (Između činova)”, pogovor u: Virginia Woolf, Između činova, Centar za ženske studije, Zagreb 2009.

“Četiri japanska romana”, 15 dana, br. 3, 2008.

“Pisma u romanima Virginije Woolf”, Književna smotra XL , br. 147 (1), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2008.