Mirjana Šnjarić, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
uto.: 17.00 - 18.00
Soba
B 324
Telefon
6120 214
E-mail
msnjaric@ffzg.hr

Mirjana Šnjarić, prof. Viša predavačica za njemački jezik 2009.-2014. Doktorski studij lingvistike na Filozofkom fakultetu u Zagrebu. 2009. Viša predavačica za njemački jezik za akademske potrebe na Filozofskom fakultetu. 2008. Poslijediplomski studij prevoditeljstva. 2003. Predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu. 1992. Diploma iz njemačkoga jezika i književosti i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bibliografija: 1. „Stražnji bezvučni tjesnačnici u hrvatskome i njemačkome jeziku " objavljen u časopisu Lahor, 1/2013 , izvorni znanstveni rad u kojemu se uspoređuju stražnjojezični tjesnačni fonemi u hrvatskome i njemačkome jeziku. 2. „Kollokationen in der Phraseologie“ prihvaćen za objavu kao pregledni znanstveni rad u Zborniku radova sa skupa Međimurski filološki dani 2 Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, održanom 26.4.2013. U radu se prikazuju dosadašnje spoznaje kolokacijske teorije i različiti pristupi ovoj tematici unutar jezikoslovnih rasprava. 3. “Entwicklung der Kollokationskompetenz im Fremdsprachenunterricht”, stručni članak objavljen u časopisu Strani jezici 38 (2009), 3.