dr.sc. Krešimir Šojat, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
četvrtak, 11:00-12:00
Soba
B323
Telefon
4092-063
E-mail
ksojat@ffzg.hr

Krešimir Šojat je docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2005. radi u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta kao znanstveni novak i istraživač na znanstvenim projektima. 2005. godine zaposlen je na Odsjeku za lingvistiku kao asistent. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja jezikoslovlja stekao je 2008. U zvanje docenta izabran je 2011. Kao istraživač sudjelovao je na nekoliko nacionalnih i europskih projekata.