dr.sc. Sanja Šoštarić, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorak, 15:30-16:30
Soba
F-307
Telefon
600-2344
E-mail
sanja.sostaric@ffzg.hr

Rođena 1964. godine u Mostaru. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirala komparativnu književnost i francuski jezik i književnost (1987.) te bibliotekarstvo (1990.). Od 1987. radila kao profesor francuskog jezika i bibliotekar u više osnovnih i srednjih škola, potom kao bibliotekar u Knjižnici Odsjeka za romanistiku. Od 2004. zaposlena kao lektor francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku. Stručno se usavršavala kao TEMPUS-ov stipendist: 2005. na Institut Libre Marie Haps (Bruxelles), a 2006. na Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (Pariz). Nositelj je i izvođač kolegija Francuski jezik 1-4, nositelj kolegija Metodologija čitanja i pisanja i Francuske jezične vježbe 1 i 2 te izvođač kolegija Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski.

BIBLIOGRAFIJA

a. prijevodi
1. Bourdieu, P.: Povijesni razvoj čiste estetike, „ Književna revija“, 36, 5-6, 1996., str. 91-118.
2. Lejeune, Ph.: Autobiografije onih koji ne pišu, „Gordogan“, 18-19, 43-44, 1998., str. 63-83.
3. Lejeune, Ph.: Stoljeće otpora autobiografiji, „Gordogan “, 18-19, 43-44, 1998., str. 35-44.
4. Lejeune, Ph.: Autobiografija i povijest književnosti, u: Cvjetko Milanja (ur.), „Autor-pripovjedač-lik“, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 237-270.
5. Hamon, Ph.: Za semiološki status lika (poglavlja 4 i 5), u: Cvjetko Milanja (ur.), „Autor-pripovjedač-lik“, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 457-477.
6. Jouve, V.: Složenost lik-efekta, u: Cvjetko Milanja (ur.), „Autor-pripovjedač-lik“, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 479-573.
7. Yourcenar, M.: Piranesijev mračni um, „Gordogan“, 1(20), 1(45), 2003., str. 157-173.
8. Reverseau, J.-P.: Oklopi, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), „Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe“, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 199-206.
9. Privat-Savigny, M.-A.: Tekstilna umjetnost, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), „Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe“, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 211-218.
10. Duvauchelle, Ch.: Uvez u XVI. stoljeću, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), „Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe“, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 264.
11. Quatremère de Quincy, A-Ch.: Kopirati; Restauriranje; Restaurirati; Restituiranje; Ruina; Ruine; Spomenik, u: Marko Špikić (ur.), „Anatomija povijesnoga spomenika“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 25-35 i 71-88.
12. Chateaubriand, F.-R.: O ruinama općenito; Slikovitost ruina; Ruine kršćanskih spomenika, u: Marko Špikić (ur.), „Anatomija povijesnoga spomenika“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 37-46.
13. Hugo, V. : Rat rušiteljima !, u: Marko Špikić (ur.), „Anatomija povijesnoga spomenika“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 47-70.
14. Mérimée, P., Viollet-le-Duc, E.-E.: Naputak za očuvanje, održavanje i restauriranje dijecezanskih građevina, naročito katedrala, u: Marko Špikić (ur.), „Anatomija povijesnoga spomenika“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 103-136.
15. Viollet-le-Duc, E.-E.: Restauriranje, u: Marko Špikić (ur.), „Anatomija povijesnoga spomenika“, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 239-274.
16. Gary, R.: Život je pred tobom, Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb, 2007.
17. Charras P.: Laku noć, mili prinče, Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb, 2008.
18. Pageaux, D.-H.: Od kulturnog imaginarija do imaginarnog, u: Davor Dukić et al. (ur.), „Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju“, Srednja Europa, Zagreb, 2009., str. 125-150.
19. Moura, J.-M.: Kulturna imagologija: pokušaj povijesne i kritičke sinteze, u: Davor Dukić et al. (ur.), „Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju“, Srednja Europa, Zagreb, 2009., str. 151-168.
20. Todorov, Tz.: Književnost u opasnosti, „15 dana“, br. 1-2, 2010., str. 8-11.
21. Charras, P.: Franzov rekvijem, Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb, 2010.
22. Leroy, G.: Zola Jackson, HFD i Disput, Zagreb, 2011.
23. François Weyergans: Boksačka demencija, HFD i Disput, Zagreb, 2012.
24. Leroy, G.: Najdraži gradovi, u: Irena Lukšić (ur.), „Gradovi, sela, dvorci“, HFD i Disput, Zagreb, 2012., str. 217-221.
25. Makine, A.: Knjiga kratkih vječnih ljubavi, HFD i Disput, Zagreb, 2013.
26. Aubry, G.: Podjele, HFD i Disput, Zagreb, 2014.
27. Triolet, E.: Spletke sudbine, HFD i Disput, Zagreb, 2014.

b. leksikografija
Maixner, R.: Francusko-hrvatski, hrvatsko-francuski rječnik, 3. izd. preradila i priredila Sanja Šoštarić, Dominović, Zagreb, 2004.

c. članci, prikazi i pogovori
1. Yasmina Reza, dramatičarka i prozaistica, „15 dana“, br. 1-2, 2006., str. 38-41.
2. Francuski antimodernisti ili dva stoljeća otpora moderni, „15 dana“, br. 4, 2006., str. 12-14.
3. „Crveni šešir na mrtvačkoj glavi i dva razjarena plava oka“: skica za portret Hervéa Guiberta, „Književna smotra“, br. 141-142 (3-4), 2006., str. 131-133.
4. Francuska, Atlantida potonula u vremenu, „Književna smotra“, br. 141-142 (3-4), 2006., str. 135-137.
5. Romain Gary – Život je pred tobom (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2007., str. 203-206.
6. Književni opus Yasmine Reze ili kako pomiriti uspjeh i kvalitetu, „Književna smotra“, br. 143 (1), 2007., str. 63-73.
7. Rekvijem za Istok – svjedočanstvo o izgubljenoj domovini, „Književna smotra“, br. 144(2), 2007., str. 139-141.
8. O prevođenju književno-teorijskog nazivlja, u: Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić Bužančić (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti: zbornik radova IX. (Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija), Književni krug, Split, 2007, str. 396-404.
9. U potrazi za (ne)poznatim Proustom, „Književna smotra“, br. 145(3), 2007., str. 141-143.
10. Pierre Charras- Laku noć, mili prinče (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2008., str. 113-116.
11. Andreï Makine između Rusije i Francuske, „Philological Studies / Filološke studije“, br. 6, tom 2, 2008., str. 79-88.
12. (Ne)moć književnosti, „15 dana“, br. 1-2, Zagreb, 2010, str. 12-17.
13. Pierre Charras – Franzov rekvijem (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2010., str. 97-100.
14. Gilles Leroy – Zola Jackson (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2011., str. 127-129.
15. François Weyergans – Boksačka demencija (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2012., str. 147-150.
16. Andreï Makine – Knjiga kratkih vječnih ljubavi (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2013., str. 133-135.
17. Gwenaëlle Aubry – Podjele (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2014., str. 157-159.
18. Paul Bourget u francuskom književnom polju na kraju 19. stoljeća, „Književna smotra“, br. 174(4), 2014., str. 109-119.
19. Elsa Triolet – Spletke sudbine (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2014., str. 125-128.
20. Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj (s C. Pavlović), „Forum“, 1-3, 2016., str. 157-175.