dr.sc. David Šporer, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
Srijeda 10,15-11,00
Soba
B-215
Telefon
6120-235
E-mail
david.sporer@ffzg.hr

David Šporer (Rijeka, 1973) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1997, magistrirao 2003, a doktorirao 2006. godine. Radio kao urednik u Zarezu. Sudjelovao u izradi priručnika skupine autora Lektira na dlanu: I i II, Sysprint, Zagreb, 2000-02. Objavio knjigu Novi historizam: poetika kulture i ideologija drame, AGM, Zagreb, 2005, Status autora od pojave tiska do nastanka autorskih prava, AGM, Zagreb, 2010. te uredio zbornik Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007

Sudjelovao u radu nekoliko znanstvenih projekata, objavljuje u strucnim i znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu, izlagao na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama, urednik u znanstvenom časopisu Umjetnost riječi.