dr.sc. Aleksandar Štulhofer, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
ponedjeljak, 15:00-17:00
Soba
C-206
Telefon
4092-170
E-mail
astulhof@ffzg.hr

Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 1962. Obrazovanje - Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1987. - Magistar sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989. - Doktor sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996. Akademske titule - Znanstveni novak, 1987. - Asistent, 1991. - Docent, 1998. - Izvanredni profesor, 2002. - Redoviti profesor (prvi izbor), 2006. - Redoviti profesor (trajno zvanje), 2011. Nastavna aktivnost - (1991.-1993.) Uvod u sociologiju i Sociologija obrazovanja - (1993.-1999.) Ekonomska sociologija - (1996.-) Sociologija spolnosti - (2000.-) Sociologija kulture - (1999.-2000.) Gender and Sexuality in the USA (Poslijediplomski studij American Studies, Filozofski fakultet u Zagrebu) - (2001.-2003.) Teorija racionalnog izbora i Uvod u sociobiologiju (Poslijediplomski studij sociologije, Filozofski fakultet u Zagrebu) - (2005.) Antropologija hrane i hranjenja (Poslijediplomski studij Antropologija svakidašnjice, Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, Slovenija) - (2005.-) Međunarodni tečajevi edukacije iz 2. generacije praćenja HIV-a; WHO Knowledge Hub, Zagreb - (2006.-2008.) Globalizacija i društvena teorija (Poslijediplomski studij Masters of European Studies, Fakultet političkih znanosti, Zagreb) - (2006.) Druga generacija praćenja HIV-a (Doktorski studij sociologije, Filozofski fakultet u Zagrebu) - (2008.) Introduction to Sex Research (Univerza na Primorskem, Koper, Slovenia; gostujući profesor) - (2009.-) Uvod u analitičku sociologiju - (2014.) Sociologija zdravlja i bolesti Stipendije i usavršavanja u inozemstvu - Istraživačka stipendija, Indiana University, Bloomington, SAD, 1991. - Salzburg Seminar on Religious and Ethnic Identities, 1994. - Research Support Scheme, Central European University, Budimpešta, 1994. - Istraživačka stipendija, The Netherlands Institute for Advanced Study, 1999. - Fulbright istraživačka stipedija, SAD, 1999. - East-East Program, Institut Otvoreno društvo, Budimpešta, 2001. - Istraživačka stipendija, London School of Economics, 2005. - Istraživačka stipendija, Hertford College, Oxford, 2006. - Istraživačka stipendija, Indiana University (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction), 2007. i 2012. Specijalizacija - Profesionalna edukacija u području seksualnog savjetovanja i terapije (2004.-2012.) - Gestalt psihoterapija (2009.-2011.) Publikacije: - Popis radova dostupa je na adresi: http://www.ffzg.unizg.hr/socio/astulhof/radovi.htm Noviji istraživački projekti (od 2003.) - Epidemiologija muških seksualnih smetnji (2003.) - Longitudinalna studija seksualnih rizika u kasnoj adolescenciji (1998.-2008.) - HIV/AIDS Risk Taking among Immigrant Workers (IOM Croatia, 2004.-2006.) - HIV rizično ponašanje u nacionalnom uzorku mladih (Global Fund i Ministarstvo zdravstva, 2004.-2005.) - HIV/AIDS Risks in Croatian Truck Drivers (IOM Croatia, 2005.) - Seksualnost i internet (2004.-2005.) - Social Exclusion in Croatia (UNDP, 2005.) - Crime as Culture (6th Framework Programme of the EU Commission, 2006.-2009.) - Internet Pornography and Sexual Socialization of Young Adults (u suradnji sa Texas A&M University at Corpus Christi, 2006.-2008.) - Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a (MZOS, 2007.-) - Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Battling Discrimination and Corruption Aimed at Academic Integrity (Unversity of Zagreb, 2011.-2012.) - Anti-Corruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (7th Framework Programme of the EU Commission, 2012.-2016.) - Rizici zaraze HIV-om među ženama koje se bave prostitucijom u Zagrebu i Splitu, 2008.-2014. (Sveučilište u Zagrebu, 2013.-2014.) - Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (Croatian Science Foundation, 2014.-2018.) Organizacija međunarodnih konferencija - Sexualities in Transition, Dubrovnik, 12.-16. lipanj 2001. - International workshop in Sexual Therapy, Dubrovnik, 2.-11. lipanj 2004. - International Spring School in Research on Human Sexuality, Grožnjan, 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. Profesionalne funkcije - (1994.-1996.) Urednik časopisa Revija za sociologiju; (2009.-) član uredništva Revije - Ko-direktor poslijediplomskih kurseva Family Planning (1998.-1999.), Divided Societies (2009.-) i Social Structures and Institutions (1998-2004 pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku - (2000.-2002.) Pročelnik Odsjeka za sociologiju - (2001.-2003.) Predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta - (2007.-2011.) Potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva - (2003.-) Član uredništva znanstvenog časopisa Archives of Sexual Behavior - (2005.-) Konzultant Svjetske zdravstvene organizacije u području bihevioralnog praćenja HIV/AIDS-a - (2006.-2011.) Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje etičnosti istraživanja pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu - (2006.-) Evaluator kandidata za inozemne stipendije pri Međunarodnom univerzitetskom centru Dubrovnik - (2007.-) Osnivač i pročelnik Katedre za seksologiju - (2008.-2012.) Član uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju - (2008.-) Konzultativni urednik znanstvenog časopisa Journal of Sex Research - (2008.-) Pridruženi istraživač (Affiliated Faculty) Kinsey instituta, SAD - (2008.-) Član uredništva znanstvenog časopisa Culture and Sexuality - (2011.-2012.) Član Nadzornog odbora Centra za ljudska prava, Zagreb - (2011.-) Član Znanstvenog odbora Europske seksološke federacije - (2012.-) Član uredništva znanstvenog časopisa Psychology, Community, and Health - (2012.-) Predsjednik Upravnog vijeća Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - (2012-) Predsjednik Programskog vijeća udruge Partnerstvo za društveni razvoj - (2013.-) Zamjenik predstjednice Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti Ekspertni poslovi - Ekspertna vještačenja (Općinski sud u Zlataru, 2002., Županijski sud u Zagrebu, 2003., Gradski sud u Zagrebu, 2003. i 2005., Općinski sud u Daruvaru, 2008., Općinski sud u Virovitici, 2008. i 2009.) - Jedan od autora Dugoročne strategije ekonomskog razvoja Hrvatske (1999.), Načela razvoja Republike Hrvatske u 21. stoljeću (2001.), Strategije znanstvenog razvoja Hrvatske (2002.; dokument je 2003. godine prihvaćen u Saboru) - Recenzent projektnih prijedloga, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (2002. i 2006.), Grant Agency of the Czech Republic (2001.-2003.) - Konzultantske misije za Svjetsku zdravstvenu ogranizaciju u području bihevioralnog praćenja HIV/AIDS-a (Egipat, 2005. i 2008.; Iran, 2005.; Sudan, 2006.; Crna Gora, 2007.; Yemen, 2007.-2008.; Makedonija i Turkmenistan, 2009.; Palestina, 2010.; Kosovo i Irak, 2011.; Maroko, 2013.) Članstvo u stručnim/profesionalnim organizacijama - Hrvatsko sociološko društvo - Hrvatsko seksološko društvo (su-osnivač) - Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju (su-osnivač) - International Academy of Sex Research Rad u zajednici - Pro bono seksualno savjetovanje (2004.-2008.); javna predavanja Rad u medijima - Kolumnist časopisa Croatiabiz (2004.-2005.) i Cosmopolitan (2007.-2010). - Urednik i voditelj emisije Intimni razgovori (Obiteljski radio, Zagreb, 2000.-2001.) - Odgovori na pitanja o seksualnom zdravlju na portalu www.plivazdravlje.hr (2003.-2004.) i u časopisu Cosmopolitan (2011.-) - Urednik i voditelj emisije Stanje stvari (1. program HRT, 2002.-2003.)

Sociologija
Seksologija
Socijalna epidemiologija