dr.sc. Marko Tokić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
utorak, 11:30-12:30
Soba
C219
Telefon
01/6120-182
E-mail
tokicmarko@yahoo.co.uk

Rođen je 1977. godine u Kutini, gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirao je filozofiju i sociologiju 2005. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine pohađao je Poslijediplomski doktorski studij filozofije, a završio ga je 2010. obranivši disertaciju Odnos života i zdravlja u Platonovoj filozofiji. Bio je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je kao asistent i viši asistent (2006-2010) držao seminarsku nastavu iz uvoda u filozofiju, etike i estetike, a kao docent (2011-2013) nastavu iz grčke filozofije, gnoseologije i estetike. Od akad. god. 2013/14. docent je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedri za povijest filozofije. Objavio je jednu autorsku knjigu te nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Istražuje povijest filozofije, a najveći interes pokazuje za Platonovu filozofiju, razvoj tzv. srednjeg platonizma i novoplatonizam. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Suradnik je na znanstvenim projektima: Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi, te Bioetika i filozofija povijesti. Član je Hrvatskog filozofskog društva, te kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica.