dr.sc. Dubravka Oraić Tolić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
po dogovoru na e-mail adresu dtolic@ffzg.hr
Soba
B-208
Telefon
+38516120108
E-mail
dtolic@ffzg.hr

Dubravka Oraić Tolić književna je teoretičarka, sveučilišna profesorica, pjesnikinja, esejistica i prevoditeljica. Rođena je 1. kolovoza 1943. u Slavonskom Brodu. Filozofiju i ruski jezik s književnošću studirala je u Zagrebu (1962–1966) i Beču (1967–1969). Magistrirala je tezom o pejzažu u djelu A. G. Matoša, a doktorirala tezom o citatnosti u književnosti i kulturi. Na filozofskome fakultetu radi 40 godina. Od 1971. do 1998. radi u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 1998. redovita je profesorica teorije književnosti, najprije na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, a zatim na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Predavala je kao gostujuća profesorica na sveučilištima u Münchenu (1992) i Göttingenu (2007). Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (Amsterdam, Bad Urach, Berlin, Bremen, Budimpešta, Heidelberg, Jena, Pečuh, Petrograd, Rovereto, Veszprém). Uređivala je s I. Frangešom biblioteke Kritički portreti hrvatskih slavista i Enciklopedija hrvatske književnosti, a s K. Nemecom i V. Žmegačem biblioteku „L“ Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Organizirala je 15 međunarodnih skupova i dva domaća skupa. Više od trideset godina vodi suradnju najprije s Mađarskom akademijom znanosti, a zatim Sveučilištem Eötvös Loránd iz Budimpešte. Uredila je niz zbornika s Ernőom Kulcsárom Szabóm sa sveučilišta iz Budimpešte te surađivala na projektu Aleksandra Flakera Pojmovnik ruske avangarde i Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća. Pokrenula je projekt i uredila dokumentarnu monografiju na hrvatskome i engleskome jeziku Hrvatsko ratno pismo 1991/92 // Croatian War Writing 1991/92. Od početka Poslijediplomskoga studija hrvatske kulture voditelja S. Botice predaje kolegij Kako se piše znanstveni rad, što je rezultiralo priručnikom za pisanje akademskih radova u humanistici Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Bila je mentorica brojnih diplomskih radova, 3 magistarska rada i 5 doktorskih disertacija. Objavila je 12 znanstvenih i esejističkih knjiga, 10 uredničkih knjiga, 3 knjige poezije, više prijevoda (A. Belyj: Petrograd, V. Kataev: Trava zaborava, V. Hlebnikov, V. Majakovskij) te oko 130 znanstvenih i stručnih članaka iz teorije književnosti, ruske i hrvatske književnosti. Knjige Teorija citatnosti i Muška moderna i ženska postmoderna prevedene su na njemački i objavljene kod uglednih nakladnika (Boehlau Verlag i Peter Lang). Pjesničke knjige Urlik Amerike i Palindromska apokalisa objavljene su na engleskome jeziku (Ooligan Press, Portland, 2005) te dobile nagradu za najbolji prijevod sa slavenskih jezika te godine. Knjiga Čitanja Matoša prevedena je na njemački jezik i izlazi kod nakladnika Petera Langa. Nositeljica je reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos u kulturi. Knjiga Muška moderna i ženska postmoderna (Zagreb: Ljevak, 2005) dobila je Vjesnikovu nagradu za knjigu godine. Knjiga Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente (Zagreb: Ljevak, 2011) dobila je nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2013. Dobitnica je Povelje Filozofskoga fakulteta za 2012. godinu i Državne nagrade za znanost 2013. Redovita je članica HAZU od 2014.A. 1.

a) radovi objavljeni u časopisima koji su referirani u svjetskim bazama podataka (12)


1. Matoš und die Früchavantgarde. Neohelicon. Acta comparationis litterarum universarum (Budapest), XI, 1984., 1, 195-208.

2. Zvezdnyj jazyk. Russian Literature (Amsterdam), XVII-I, 1985., 1. January, 45-51.

3. Sverhpovest'. Russian Literature (Amsterdam), XIX-I, 1986., 1. January, 43-56.

4. Citatnost'. Russian Literature (Amsterdam), XXIII-II, 1988., 113-132.

5. Zitatmodelle seit der Avantgarde. Polemik und Dialog, Museum und Katalog. Neohelicon. Acta comparationis litterarum universarum (Budapest), XX, 1993., 1, 43-64.

6. Avangard i postmodern. Russian Literature (Amsterdam), XXXVI, 1994., 95-114.

7. Drei Jahrhundertenden. Zur Geschichte der Megakultur der Moderne. Eine kleine Metaerzählung. Neohelicon (Budimpešta), XXVI, 1999., 2, 119-131.

8. Sverhčelovek i podčelovek. Russian Literature (Amsterdam), XLV-I, 1999., 87-92.

9. Avangard kak utopičeskaja kul’tura: Velimir Hlebnikov. Russian Literature L (Amsterdam), 2001., 287-306.

10. Konec real’nosti. K problematike postmodernistskoj eshatologii. Russian Literature (Amsterdam), 2001., LI, 321-329.

11. Hlebnikov i ženščina. K androginnoj mifopoetičeskoj sisteme. Russian Literature LV (Amsterdam), 2004., 321-352.

12. Mužskoj modern i ženskij postmodern. Studia Russica XXIV (Budapest), 2011., 227-238.
b) radovi objavljeni u domaćim časopisima koji su s prethodnima izjednačeni (16)

13. Lirski svijet Matoševih pejzažističkih proza. Forum (Zagreb), XXXIV, 1977., 10-11, 865-892.

14. Utopijski projekti Velimira Hljebnikova. Umjetnost riječi (Zagreb), XXV, 1981., izv. sv. 193-206.

15. Intertekstualnost i intermedijalnost u poemi ''Rat i svijet'' Vladimira Majakovskoga. Književna smotra (Zagreb), 1984., 56, 56-61.

16. Kolaž – transsemiotički citatni žanr. Umjetnost riječi (Zagreb), XXXI, 1987., 1, 7-22.

17. Ujevićev citatni oproštaj s Marulićem. Umjetnost riječi (Zagreb), XXXII, 1988., 4, 347-359.

18. Citatnost u avangardi i postmoderni. Umjetnost riječi (Zagreb), XXXIII, 1989., 2-3, 149-163.

19. Vstupitel’noe slovo ili palindromnyj apokalipsis na rodine Ponjatijnika. Studia Litteraria Polono-Slavica (Warszawa), 1993., 9, 227-23.

20. Smeće u kulturi XX. stoljeća/Mussor v kul’ture XX veka. Studia Litteraria Polono-Slavica (Warszawa), 1999., 4, 39-42.

21. Kraj stoljeća. Mit i književnoznanstveni termin. Umjetnost riječi (Zagreb), XLIII, 1999., 3-4, 199-210.

22. Poetika nulte točke. Književna smotra (Zagreb), XXXIV, 2002., 123 (1), 53-59.

23. Kulturni stereotipi i moderna nacija. Forum (Zagreb), god. XXXXII, knj. LXXIV, 2003., 4-6, 453-479.

24. Hljebnikov i žena: O mitopoetskom androginizmu. Književna smotra (Zagreb), god. XXXVI, 131 (1), 33-44.

25. Univerzalni kalendar Vladimira Hlebnikova: Ploče sudbine i teorija determiniranog kaosa. Književna smotra (Zagreb), 2008., 148 (3), 43-50.

26. Viktor Žmegač i Zagrebačka škola: Od imanentizma do kulturologije. Umjetnost riječi (Zagreb), 2009., 3–4, 185-206.

27. Postmoderna Ars historica. Književna smotra (Zagreb), 2010., 156 (2), 41-56.

28. Matoševe metropole – Matoševe provincije. Književna smotra (Zagreb), god. XLIV, 2012., 163 (1), 123-129.

29. Stihija stohova: Izbor iz pjesništva Sergeja Birkukova; Glosa i prijevod. Književna smotra (Zagreb), god. XLIV, 2012., 164-165 (2-3), 121-130.

30. Matoš i nacija. Forum, god. LII, knj. LXXXV, br. siječanj-ožujak (2013): 197–235.

31. Konceptualna magija pripovijedanja. Jasna Horvat: Vilikon, Zagreb, Ljevak, 2012. Republika, god. LXIX, br. 6, lipanj (2013): 93–95.c) radovi u ostalim časopisima (8)

32. Hljebnikov budućnost. Dometi (Rijeka), XIV, 1981., 6, 5-14.

33. Matoš i avangarda. Croatica (Zagreb), XVII, 1986., 24/15, 111-120.

34. Europska avangarda kao povijesna kultura. Republika (Zagreb), XLV, 1989., 1-2, 77-94.

35. Ontološki ludizam. Od igre riječima do igre sudbine. Republika (Zagreb), L. 1994., 7-8, 112-118.

36. Kraj zbilje? Prilog problematici postmoderne eshatologije. Republika (Zagreb), LV, 1999, 9-10, 64-69.

37. Suvremena hrvatska proza. Izazov zbilje. Republika (Zagreb), LVII, 2001., 5-6, 39-51.

39. Muška moderna i ženska postmoderna. Kolo (Zagreb), 2001., 2, 220-232.

40. Hrvatski književni ''Gesamtkunstwerk''. Republika (Zagreb), XLIX, 1993., 3-4, 82-89.
A. 2. knjige

Autorica (11)


41. Croatica u godini 1973. Članci, studije i rasprave o hrvatskoj književnosti u godini 1973. (Deskriptivna bibliografija). Croatica-bibliografije I, br. 3 (Zagreb, 1975), 276.

42. Pejzaž u djelu A. G. Matoša. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980., 119 str.

43. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske1990., 234 str.

44. Das Zitat in Literatur und Kunst. Versuch einer Theorie. Aus dem Kroatischen übersetzt von Ulrich Dronske. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995., 341 str.

45. Književnost i sudbina. Zagreb: Meandar, 1995., 133 str.

46. Paradigme 20. stoljeća. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka L, 1996., 187 str.

47. Dvadeseto stoljeće u retrovizoru, Zagreb: Školska knjiga, 2000., 134 str.

48. Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture. Zagreb: Naklada Ljevak, 2005., 334 str.

49. Männliche Moderne und weibliche Postmoderne: Geburt der virtuellen Kultur. Wien: Peter Lang, 2008., 297 str.

50. Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Ljevak, 2011., 681 str.

51. Hlebnikov i avangard. Moskva: Vest-Konzalting, 2012., str. 177.


Koautorica (1)


52. Matoševa proza. U: Z. Kravar/ D. Oraić Tolić, A. G. Matoš, Poezija/Proza. Zagreb, Školska knjiga, 1996., 53-144.


Urednica (10)


53. Vladimir Majakovski: Iz djela. Izbor Dubravka Oraić. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983.

54. Josip Sever: Borealni konj. Priredila i uvodni esej napisala Dubravka Oraić Tolić. Zagreb: Mladost, 1989.

55. Antun Gustav Matoš: Putopisi. Priredila i pogovor napisala Dubravka Oraić Tolić. Vinkovci: Privlačica, 1994.

56. Intertekstualnost & Intermedijalnost. Ur. Z. Maković, M. Medarić, D. Oraić, P. Pavličić. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988., 284 str.

57. Intertekstualnost & Autoreferencijalnost. Ur. D. Oraić Tolić i V. Žmegač. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., str.164.

584. Kraj stoljeća – krajevi stoljeća. Radovi s međunarodnog simpozija, Opatija, 28. 9. do 1. 10. 1997. Ur. D. Oraić Tolić i V. Žmegač. Umjetnost riječi, 1999., 3-4.

59. Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Radovi s međunarodnog simpozija, Lovran, 19.-23. 5. 2004. Ur. D. Oraić Tolić i E. Kulcsár Szabó. FF press, Zagreb, 2006. Str. 343.

60. Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Ur. E. E. Kulcsár Szabó i D. Oraić Tolić. Wien: Wilhelm Braumueller Universitäts-Verlagsbuchhandlung, 2008. Str. 75-102.

61. Zagrebačka književnoznanstvena škola. U: Umjetnost riječi (Zagreb), 2009, br. 3-4, 135-244.

62. Reinhard Lauer: Povijest ruske književnosti. Stručna redakcija i pogovor Dubravka Oraić Tolić. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2009., str. 315.


A.3. monografije (1)

63, Hrvatsko ratno pismo 1991/92//Croatian War Writing 1991/92., Dokumentarna monografija. Uredila i predgovor napisala D. Oraić Tolić. Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992., str. 640. Hrvatski i engleski jezik. Ilustracije.


A.4. radovi u zbornicima

a) na međunarodnim skupovima (19)

64. Evropsko i nacionalno u djelu A. G. Matoša. U: Hrvatska književnost u evropskom kontekstu. Ur. A. Flaker i K. Pranjić. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1978., 435-449.

65. The European and National in the Work of A. G. Matoš. U: Comparative Studies in Croatian Literature. Ur. M. Beker. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981., 359-374. (engl. verzija članka 22)

66. Zvjezdani jezik. U: Pojmovnik ruske avangarde, 1. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Grafički zavod Hrvatske – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakultea u Zagrebu, Zagreb, 1984., 139-146. (hrv. verzija članka 5)

67. Nadpripovijest. U: Pojmovnik ruske avangarde, 2. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Grafički zavod Hrvatske – Zavod za znanost o književnosti filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1984., 77-86. (hrv. verzija članka 6)

68. Citatnost. U: Pojmovnik ruske avangarde, 4. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Grafički zavod Hrvatske – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1985., 29-50. (hrv. verzija članka 7)

69. Kolaž. U: Pojmovnik ruske avangarde, 7. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Grafički zavod Hrvatske – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1990., 41-72.

70. Avangarda i postmoderna. U: Pojmovnik ruske avangarde, 8. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Grafički zavod Hrvatske – Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1990., 87-106.

71. Zaum i dada. U: Zaumnyj futurizam i dadaizm. Transmental’nyj futurizm. Rovereto-Bern-Berlin-Frankfurt a/M, 1991., 57-80.

72. Das kroatische literarische Gesamtkunstwerk. U: Internationales Musik-Festival. Komponistinnen. Russische Avantgarde. Musikavantgarde im Osten Europas. Dokumentation – Kongressbericht. Heidelberg, 1992., 214-223.


73. Zaum/Dada. U: Pojmovnik ruske avangarde, 9. Ur. A. Flaker i D. Ugrešić. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., 41-58 (hrv. varijanta članka 32).

74. Ontološki ludizam. Od igre riječima do igre sudbine. U: Ludizam. Ur. Ž. Benčić i A. Flaker. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu/Slon, Zagreb, 1996., 97-104.

75. Nadčovjek i podčovjek. U: Hijerarhija. Ur. A. Flaker i M. Medarić. Zagreb, 1997., 47-52.

76. Kroatische Gegenwartsprosa. Die Herausforderung der Wirklichkeit. U: Kultur und Wissenschaft als Brücken in Europa. Europatage in Jena vom 19.-22. April 2001., Freier Deutscher Autorenverband (FDA), 2001., 108-126.

77. Kulturelle Stereotype und Zerfall Jugoslawiens. U: Kultur und Wissenschaft als Brücken in Europa. Europatage in Lovran vom 8. bis 10. Mai 2002. Freier Deutscher Autorenverband (FDA), 2002., 108-120.

78. Poetika nulevoj točki. Ot avangarda do postmodernizma. U: Dzieło literackie jako dzieło literackie. Literaturnoe proizvedenie kak literaturnoe proizvedenie. Ur. Anna Majmieskulowa. Bydgoszcz, 2004., 241-256.

80. Das Schicksal der modernen Lyrik. U: Dokumentation zum 30-jaehrigen Bestehen 2003 und der Veranstaltungen zum Jubileumsjahr: Freier Deutscher Autorenverband, 2004. Str. 154-155.

81. Utopie und Nostalgie – kroatische kulturelle Identität um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. U: Deutschland, Italien und slavische Kultur der Jahrhundertwende. Phänomene europäischer Identität und Alterität. Ur. Gerhard Ressel. Frankfurt a./M. etc. Peter Lang: 2005., 299-309.

82. Hrvatski kulturni stereotipi. U: Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeruopskim književnostima. Ur. D. Oraić Tolić i E. Kulcsár Szabó. Zagreb: FFPress, 2006. Str. 29-45.

83. Viktor Žmegač und die Zagreber Schule: Von Immanentismus bis zur Kulturologie. U: Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Ur. E. Kulcsar Szabo i D. Oraić Tolić. Wien: Wilhelm Braumueller Universitäts-Verlagsbuchhandlung, 2008. Str. 75-102.


b) u knjigama (14)

84. Collage. U: Glossarium der russischen Avantgarde. Ur. A. Flaker. Verlag Droschl, Graz/Wien, 1989., 152-178. (njem. verzija članka 15)

85. Die Sternensprache. U: Glossarium der russischen Avantgarde. Ur. A. Flaker. Verlag Droschl, Graz/Wien, 1989., 448-455. (njem. verzija članka 5)

86. Zitathaftigkeit. U: Glossarium der russischen Avantgarde. Ur. A. Flaker. Verlag Droschl, Graz/Wien, 1989., 489-511. (njem. verzija članka 7)

87. Autoreferencijalnost kao metatekst i kao ontotekst. U: Intertekstualnost - Autoreferencijalnost. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993., Zagreb, 135-147.

88. Avtoreferencial’nost’ kak forma metatekstual’nosti. U: Avtointerpretacija. Ur. A. B. Muratov i L. A. Iezuitova. Peterburg, 1998., 187-193.

89. Paradigmy vizual’nosti v horvatskoj proze 20 veka. U: Studia Slavica Savariensia. Ur. N. Vidmarović i Karlo Gadanyi. Zagreb-Szombathely, 1999., 1, 80-96.

90. Post-modernist Culture and the War. U: Perspectives on Modern Central and East European Literature. Quests for Identity. Ur. T. P. Armstrong. Palgrave, 2001., 129-151.

91. Stereotypy kulturowe i nowoczesny naród. 2005. U: Widzieć Chorwację: Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005. Ur. K. Pieniążek-Marković, G. Rem i B. Zieliński, 11-34. Poznan.

92. V nachale byl Nicše. 2005. U: Sub Rosa, ur. Anna Han i Attila Hollos, 481-488.
Budimpesta: ELTE BTK.

93. Tipovi modernoga subjekta: Muškarci sa ženskim rodnim crtama. 2006. U: Čovjek. Prostor. Vrijeme, ur. Ž. Benčić o D. Fališevac, Dunja, 291-324. Zagreb: Disput
.
94. Suvremena hrvatska proza i popularna kultura. 2006. U: Raslojavanje jezika i književnosti, ur. K. Bagić, K. Mićanović, K. Nemec, I. Pranjković i L. Rafolt, 159-181.
Zagreb: FF press.

95. Poetik des fin de siècle und die Reiseprosa von A. G. Matoš. 2010. U: A
hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernö 60. születésnapjára, ur.
Bónus Tibor, Eisemann György, Lörincz Csongor, Szirák Péter. Budapest: Ráció Kiadó.

96. Matoševa poetika sna. 2012. U: Prostori snova: Oniričko kao poetološki i antropološki problem, ur. Živa Benčić i Dunja Fališevac, 309-338. Zagreb: Disput.

97. Matos i zene. 2012. U: Perivoj od slave: Zbornik Dunje
Falisevac, ur. T. Bogdan, I. Brkovic, D. Dukic i L. Plejic Poje, 399-411
Zagreb: FF-press.


A.5. pozvana predavanja na stranim sveučilištima

Kulturni stereotipi. Predavanje na Sveuličištu Műnchenu, veljača 2002.

Serija predavanja na Sveučilištu u Göttingenu, listopad-prosinac 2007.

Idea nacii A. G. Matoša. Predavanje će se održati u Moskvi 2013., datum će se odrediti naknadno.A.6. stručni radovi

Poglavlje u knjizi (6)

98. A. Gončarov: Oblomov. U: 100 najvećih romana svjetske književnosti, Sastavio A. Šoljan. Mladost, Zagreb, 1982.

99. L. N. Tolstoj: Ana Karenjina. U: 100 najvećih romana svjetske književnosti. Sastavio A. Šoljan, Mladost, Zagreb, 1982.

100. M. Gorki: Foma Gordejev. U: 100 najvećih romana svjetske književnosti. Sastavio A. Šoljan, Mladost, Zagreb, 1982.

101. Pogovor. U: Vladimir Majakovski, Iz djela, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1983.

102. Predgovor. U: Hrvatsko ratno pismo 1991/92//Croatian War Writing 1991/92., Dokumentarna monografija.Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

103. Zagrebačka stilistička škola. U: Hrvatska književna enciklopedija, knj. IV, Zagreb, 2012, str. 498.Stručni rad ili esej objavljen u domaćem i stranom časopisu (5)

104. Formalizam i avangarda u Rusiji. Književna smotra, (Zagreb), X, 1978., 30, 97-100.

105. Čitajući (ponovno) Bloka. Književna smotra (Zagreb), XIV, 1982., 47-48, 105-106.

106. The Berlin Wall. U: Gobshite Quarterly. May 2004, 44-45.

107. The «German Autumn» of 1977. U: Gobshite Quarterly (Portland). August 2004, 38- 39.

108. Ruska postmodernistička čuda. Vijenac (Zagreb, listopad 2012), god. XX, br. 485.

109. U okrilju novoga uredništva. Vijenac (Zagreb, 10. siječnja 2013), god. XXI, br. 492.

Prijevodi (4)


110. Valentin Katajev, Trava zaborava (trilogija: Sveti zdenac, Trava zaborava, Kockica), Otokar Keršovani, Rijeka, 1985.

111 Vladimir Majakovski, Rat i mir (svijet). Gordogan (Zagreb), 2, 1980., 5-6, 49-83.

112. Velimir Hljebnikov, Zangezi. Dometi (Rijeka), XIV, 1981., 6, 15-35.

113. Andrej Bjeli, Petrograd, Liber, Zagreb, 1981.
Članci na radiju (III. program, izbor) (10)


114. Moderna/ Modernizam (9. 12. 2000.)

115. Suvremena hrvatska proza (30. 5. 2001.)

116. Tipovi modernističkog subjekta (31. 5. 2001.)

117. Avangarda (13. 8. 2001.)

118. Postmoderna (14. 8. 2001.)

119. Poetika nulte točke (21. 10. 2001.)

120. Muška moderna i ženska postmoderna (23. 10. 2001.)

121. Kulturni stereotipi (22. 4. 2002.)

122. Virtualni realizam – hrvatski post-postmodernizam (2005)

123. Matoševe metropole – Matoševe provincije (2009)B. a) popis 10 najznačajnijih radova prema ocjeni predlagatelja


Autorica


1. Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske1990., 234 str.

2. Književnost i sudbina. Zagreb: Meandar, 1995., 133 str.

3. Paradigme 20. stoljeća. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka L, 1996., 187 str.

4. Dvadeseto stoljeće u retrovizoru, Zagreb: Školska knjiga, 2000., 134 str.

5. Muška moderna i ženska postmoderna: Rođenje virtualne kulture. Zagreb: Naklada
Ljevak, 2005., 334 str.

6. Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i
studente. Zagreb: Ljevak, 2011., 681 str.

7. Hlebnikov i avangard. Moskva: Vest-Konzalting, 2012., str. 177.
Urednica


8. Intertekstualnost & Intermedijalnost. Ur. Z. Maković, M. Medarić, D. Oraić, P.
Pavličić. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, 1988., 284 str.

9. Hrvatsko ratno pismo 1991/92//Croatian War Writing 1991/92., Dokumentarna
monografija. Uredila i predgovor napisala D. Oraić Tolić. Zavod za znanost o
književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992., str. 640. Hrvatski i
engleski jezik. Ilustracije.

10. Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Radovi
s međunarodnog simpozija, Lovran, 19.-23. 5. 2004. Ur. D. Oraić Tolić i E. Kulcsár
Szabó. FF press, Zagreb, 2006. Str. 343.b) „impact factor“ časopisa u kojima su radovi objavljeniC. ukupan broj citata SCI, CAB Abstracts

Nije moguće točno odrediti; knjiga Teorija citatnosti (njem. Das Zitat in Literatur und Kunst: Versuch einer Theorie) ušla je u najuži izbor literature uz natuknicu Das Zitat u leksikonu književnih pojmova Gera von Wilperta: Sachwoerterbuch der Literatur, Stuttgart, 2001: Kroener; po toj knjizi izrađeno je više magistarskih i doktorskih radova


D. broj recenzija projekata, knjiga, radova u časopisima

Više od 10

E. uređivanje znanstvenog časopisa

urednica znanstvenih biblioteka

Enciklopedija hrvatske književnosti, zajedno s I. Frangešom
Kritički portreti hrvatskih slavista, zajedno s I. Frangešom
Biblioteka L, zajedno s K. Nemecom i V. Žmegačem.

urednica za književnost u popularnome časopisu
Hrvatska revija
F. mentorstvo (8)

magisteriji

1. Ana Lederer: Ivan Raos
2. Dubravka Zima: Ivana Brlić Mažuranić
3. Nataša Jakšić: Pojave, oblici i funkcije seksualnosti u kulturi ruskoga postmodernizma

doktorati

1. Nives Tomašević: Tranzicija u izdavaštvu i proizvodnja knjige kao kulturnoga kapitala
2. Danijela Lugarić: Ruski bardi: Modusi popularnoga u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockoga
3. Damir Pešorda: Dva tipa ophođenja s književnom tradicijom (J. Andruhovyč i I. Slamnig)
4. Nataša Jakšić: Diskurs tijela u kulturi ruskoga postmodernizma
5. Sanja Knežević: Mediteranski tekst hrvatskoga pjesništva: Modusi postmodernističke poetike
G. utjecaj na razvoj područja/specijalosti

Knjige D. Oraić Tolić Teorija citatnosti (1990), Muška moderna i ženska postmoderna
(2005. ) te Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima (2006) bitno su utjecale na promjenu znanstvene paradigme u književnoj znanosti kraja 20. stoljeća od imanentnoga pristupa prema interdisciplinarnosti i kulturologiji; njezin priručnik Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente (2011) prvi je takav priručnik u području humanistike.


H osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično

Sudjelovala u radu Instituta (Zavoda) za znanost o književnosti Filozfskoga fakulteta u Zagrebu od početka 1970-ih do 1990-ih


I udžbenici

1. Važni udžbenici na hrvatskom jeziku

Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i
studente. 2011. Zagreb: Ljevak.J organiziranje znanstvenih skupova

1. međunarodnih (15)


1- 10. Pojmovnik ruske avangarde, Zagreb-Opatija: 1977., 1981., 1982., 1983., 1984.,
1987., 1988., 1989., 1990., 1992

11. Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb-Opatija, 1973.

12. Intertextualität-Autoreferentialität, Opatija, 1990.

13. Kultur und Wissenschaft als Brücken in Europa, Dani Europe u Lovranu, 2002.

14. Identitet i razlika. Hrvatski i mađarski kulturni stereotipi, Lovran, 2004.

15. Centri i periferije – Metropole i provincije u Srednjoj Europi, Lovran, 2009.


2. domaćih (2)

1. Vatroslav Jagić

2. Antun Barac
K nagrade i priznanja (4)

1. Nagrada Vjesnik za knjigu godine 2006 (Muška moderna i ženska postmoderna)

2. Povelja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2012.

3. Nagrada HAZU za knjigu Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasičćne retorike za suvremene studentice i studente, 2013.

4. Državna nagrada za znanost 2013.


L član HAZU

Redovita članica HAZU od 2014.

M voditeljica znanstvenih projekata

1. domaćih (2)

Intertekstualnost i intermedijalnost

Enciklopedija hrvatske književnosti


2. međunarodnih (5)


Kao samostalne projekte ili u sklopu projekta Enciklopedija hrvatske književnosti vodila različite subprojekte u suradnji s Madžarskom akademijom znanosti i Sveučilištem Eötvös Loránd, Budimpešta:

Intertekstualnost i autoreferencijalnost
Kraj stoljeća – krajevi stoljeća
Paradigme moderne znanosti o književnosti: Zagrebačka književnoznanstvena škola
Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeropskim književnostima
Centri i periferije – metropole i provincije u kulturama Srednje Europe