Jasmina Tomas, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
srijeda 10,00-11,00 ili prema dogovoru putem e-mai
Soba
C-313
Telefon
01 4092 196
E-mail
jasmina.tomas@ffzg.hr