dr.sc. Diana Tomić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Pon i sri od 17.00 do 17.45 (uz prethodnu najavu mailom)
Soba
B-312
Telefon
01/4092 097
E-mail
dtomic@ffzg.hr

Diana Tomić rođena je 17. veljače 1982. u Splitu. Osnovnu školu i I. jezičnu gimnaziju završila je u Splitu. 2000. godine upisuje dodiplomski studij fonetike i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakutetu u Zagrebu koji završava 2006. godine obranivši diplomski rad pod naslovom “Vokalski prostor djece s umjetnom pužnicom”. Od 2007. do 2013. studira na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike (smjer fonetika). Studij završava 17.10.2013. obranivši doktorski rad pod naslovom “Odnos fonetskoga i fonološkoga razvoja glasa /r/ kod djece u dobi od 3 do 7 godina”. Od 1. lipnja 2007. radi kao znanstvena novakinja na projektu “Neurolingvistički aspekti bilingvizma”, a na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu asistentica sudjeluje u izvođenju nastave od ak.god. 2007./2008. Kao vanjski suradnik sudjelovala je u nastavi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Agronomskom te Kineziološkom fakultetu. Od 2008. do 2010. bila je članica Vijeća Filozofskog fakulteta iz redova suradničkih zvanja. Od 2012. članica je Predsjedništva Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva. Objavila je devet znanstvenih radova (od kojih jedan u CC časopisu) i pet stručnih. Aktivno je sudjelovala u radu 15 međunarodnih i domaćih konferencija sa 18 izlaganja. Sudjelovala je u organizaciji 4 domaća i jednog međunarodnog skupa.

Znanstveni projekti

2014. suradnik na projektu (glavni istraživač doc. dr. sc. Renata Geld)
2006. – 2013. znanstveni novak na projektu Neurolingvistički aspekti bilingvizma (130‐0000000‐3096), voditelj: prof.dr. sc. Vesna Milder

Ostali projekti
2011. Erasmus intenzivni program Information and Communication Technology in Supporting the Educational Process (Academic Summer School) – predavač (20.09.2011.) Seminar. Speaking in the electronic environment.

Održani seminari, radionice, javna predavanja
- e-KIF-1 - Radionica o e-učenju za nastavnike Kineziološkog fakulteta (rujan, 2014)
- Zagrebački lingvistički krug Zašto dobra riba postane pokvarena liba prije nego sto završi
kao prava riba? O razvoju kvalitete fonoloskih reprezentacija (6.5.2014.)
- Njega glasa odgajatelja – predavanje u sklopu stručnog usavršavanja odgajatelja u D. V. Čarobni pianino, Split (18. i 19. 02.2014.)
- Radionica Active Listening - Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni skup za učitelje i nastavnike engleskog jezika (Pula, 7. – 9.1.2014.)
- Početak komunikacije korisnika slušnog pomagala MICROTON predavanje u sklopu ciklusa e-učenja za zaposlenike (17.12.2013.)
- Njega glasa odgajatelja – predavanje u sklopu stručnog usavršavanja odgajatelja u D. V. Trnoružica, Zagreb (15.05.2013.)
- Govorništvo za poduzetništvo – radionica za nastavnike u sklopu IPA projekta VOC.COM. (Zagreb, 2.-9. siječnja, 2013.)
- Tečaj govorništva za srednjoškolce u sklopu IPA projekta VOC.COM (nositelj organizacije HFD), (Baška Voda, 23.-30. travnja, 2013.)
- Aktivno slušanje govora. Predavanje održano za članove sindikata PPDIV. Medena, siječanj, 2010.
- Govorničke vještine u službi marketinga neprofitnih organizacija. Stručno usavršavanje u organizaciji Međužupanijskog stručnog vijeća, podsektor ekonomija Šibensko-kninske i Zadarske županije. (Šibenik, 29.12.2009.)
- Komunikacijske vještine u funkciji obrazovanja za poduzetništvo. Stručno usavršavanje u organizaciji Međužupanijskog stručnog vijeća, podsektor ekonomija Šibensko-kninske i Zadarske županije. (Šibenik, 15.09.2009.)
- Komunikacijske vještine u poduzetništvu. Radionica za I. ekonomsku školu, (Zagreb. 16.02.2009.)
- Govorničke vještine. Radionica za članove studentske udruge e-student. (Zagreb, svibanj, 2008.)

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

2014.
-15th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Stockholm, June 2014
- XXVIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja 25. – 27. travnja 2014. Zagreb (Hrvatska)
- Days of Ivo Škarić 2: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 23. – 26. 04. 2014.


2013.
- SPEECH AND LANGUAGE 2013, 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language 25–26. 10. 2013. Beograd, Srbija
- 8. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 05. -07. 12. 2013.

2012.
- Simpozij povodom osamdesetog rođendana prof. dr. sc. Marije Pozojević Trivanović, Zagreb, Hrvatska, 15.12. 2012
- The 14th Meeting of International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Cork, Irska, 27. – 30. 06. 2012.
- Moodle Moot Hrvatska 2012, Zagreb, Hrvatska, 13.06.2013.
- Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric, Postira, Hrvatska, 19. – 22. 04. 2012.

2011.
- VII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Čovjek i govor - 50 godina, Zagreb, Hrvatska, 19. – 21.05.2011.
- Simpozij u spomen na Ivana Ivasa. Zagreb, Hrvatska. 5.12. 2011.
- 6th International Scientific Conference on Kinesiology. Integrative Power of Kinesiology. Opatija, Hrvatska, 8.-11. Rujna, 2011.
- 17th International Congress of Phonetic Sciences. Hong Kong, Kina, 17.-21. Kolovoza, 2011.

2010.
- 7. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Istraživanja govora" Zagreb, Hrvatska, 09. -11. 12. 2010.
- The 13th Meeting of the International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Oslo, Norveška, 23.-26.06.2010.
- 7th International Conference on Argumentation ISSA, Amsterdam, Nizozemska, 29.06.-02.07.2010.
- XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL, Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije metoda i primjene. Osijek, Hrvatska, 20.-22. 05. 2010.

2008.
- The 12th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turska, 25.-28.06.2008.

2007.
- Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). Zagreb, Hrvatska, 20.-22.09.2007
- 6. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora. Zagreb, Hrvatska, 06.-08.12.2007.
- 16th International Congress of Phonetic Sciences. Saarbruecken, Njemačka, kolovoz, 2007.

Recenzije članaka
Znanstveno-stručna monografija VIII. Međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema, 2014.

Organizacijski odbori

• Članica organizacijskog odbora skupa Dani Ive Škarića, Postira, travanj, 2012; travanj 2014.
• Članica organizacijskog odbora skupa Istraživanja govora, Zagreb, prosinac 2007; prosinac 2010; prosinac 2013.
• Simpozij u spomen na Ivana Ivasa, Zagreb, prosinac, 2011. organizator
• Organizacijski odbor skupa International Clinical Linguistics and Phonetics Association, Dubrovnik, 2006., pomoćnik
• Organizacijski odbor skupa Istraživanja govora, Zagreb 2004., pomoćnik

Članstva

• International Clinical Linguistics and Phonetics association (ICPLA)
• International Phonetic Association (IPA)
• Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDNZ)
• Hrvatsko filološko društvo (HFD), Odjel za fonetiku (članica Predsjedništva Odjela od listopada 2012.)