dr.sc. Janica Tomić, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Srijedom 11-12.30 h i po dogovoru
Soba
B007
Telefon
016120050
E-mail
jtomic@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala komparativnu književnost i anglistiku, kao i dopunski studij švedskog jezika i književnosti. Od 2005. radi kao znanstveni novak-asistent na Katedri za skandinavistiku pri Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije iz književnosti i filma. Doktorirala je na temi filmova Roya Anderssona i filmskih teorija moderniteta. Od 2013. predaje na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. U više navrata gostovala na Odsjeku za film i medije Sveučilišta u Stockholmu. Suradnik je Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže od 2005. godine (Filmski enciklopedijski rječnik, Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Kazališni leksikon, Hrvatska encikopedija). Od 2012. godine član je programskog vijeća Festivala nijemog filma PSSST! Predavala je na Školi medijske kulture Dr. Ante Peterlić i organizirala niz filmskih radionica i projekcija. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i objavljivala znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim publikacijama (v. Hrvatsku znanstvenu bibliografiju). Područja interesa: povijest filma, sjecišta filmske i kulturalne teorije, rani film (early cinema), švedski i skandinavski film i TV serije, suvremeni europski film, itd.