dr.sc. Ana Tomljenović, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijedom, 11-12 h
Soba
B-214
Telefon
6120-114
E-mail
atomljen3@ffzg.hr

Rođena je 20. veljače 1982. u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završene prve godine magistarskog programa Rodnih studija pri Centru za interdisciplinarne poslijediplomske studije Univerziteta u Sarajevu, upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma. Od 2007. radi kao vanjska suradnica, a od listopada 2008. je zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost.

Popis objavljenih radova:

1. Čale Feldman, Lada; Tomljenović, Ana.
Uvod u feminističku književnu kritiku .
Zagreb : Leykam International, 2012 (monografija).

2. Slovo o Oslu: Gavella i Ibsen // Dani hvarskoga kazališta: Gavella - riječ i prostor / Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić (ur.).
Zagreb - Split : HAZU, Književni krug, 2013. Str. 96-104.

3. Trik trokuta u Begovićevoj drami Bez trećega // Dani hvarskog kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Boris Senker, Dubravko Jelčić, Milan Moguš (ur.).
Zagreb, Split : HAZU, Književni krug Split, 2011. Str. 187-199.

4. Duh stvaralačkog daha: Ibsenov "Graditelj Solness" i Begovićev "Svadbeni let" // Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine / Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz (ur.).
Split, Zagreb : Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2011. Str. 328-337.

5. Lacanova jezgra Realnog kao kategorija književne periodizacije // Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi / Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Buzančić i Andrea Meyer-Fraatz (ur.).
Split-Zagreb : Književni krug Split, 2010. Str. 469-476.

6. Na Tomasovićevu tragu. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 10-12 (2009) ; 217-219 (prikaz, ostalo).

7. Autorefleksivnost znanstvenog teksta // Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama i jugoistočne Evrope. / Rosić, Tatjana (ur.).
Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2008. Str. 93-111.