dr.sc. Mirjana Tonković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru mailom
Soba
C-317
Telefon
4092199
E-mail
mirjana.tonkovic@ffzg.hr

Mirjana Tonković je osnovnu školu završila u Zagrebu. Od 1990. do 1994. pohađala je prirodoslovno-matematičlku gimnaziju (V. Gimnazija, Zagreb), a nakon mature 1994. godine je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine s temom „Raspoloženje kao determinanta promjene stava“ i stekla zvanje profesor psihologije. U studenom 2001. nagrađena je “Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom” Hrvatskog psihološkog društva za diplomski rad Nakon završenog studija do 2001. radi u Podravci d.o.o. kao istraživač tržišta. U razdoblju od 2001. do 2003. godine radi također kao istraživač tržišta u VIPnet-u d.o.o. Od svibnja 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2003. godine upisala je poslijediplomski studij psihologije, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2007. godine s temom „Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja “ pod mentorstvom prof. dr. Dinke Čorkalo Biruški. Sudjelovala je na tri međunarodne ljetne škole: Međunarodna ljetna škola Sveučilišta u Oslu, Norveška, 1999., Ljetna škola «Advanced Methods in the Social Sciences - Structural Equation Modeling», Lugano, Švicarska, 2005., Ljetna škola Europskog udruženja za eksperimentalnu socijalnu psihologiju, 2006. U studenom 2011. godine obranila je doktorski rad pod nazivom „Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova“ pod mentorstvom prof. dr. Dragutina Ivanca. Mirjana Tonković je suradnik u nastavi iz kolegija „Psihologijski praktikum 2“, „Psihologijski praktikum 3“, „Statistika u psihologiji 1“ i „Statistika u psihologiji 2“. Bila je suvoditeljica 21. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologijju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Do sada je objavila 1 poglavlje u knjizi i 9 znanstvenih radova, te je sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2011. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2012. godine.

Istraživački projekti financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske:

2003.-2006. - Psihosocijalni aspekti socijalne rekonstrukcije zajednica– voditelj projekta prof. dr. sc. Dean Ajduković

2006. – 2013. Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja – voditelj prof. dr. sc. Dragutin Ivanec.

Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost:

2014. Croatian Metaphor Repository - voditeljica projekta dr. sc. Kristina Štrkalj Despot