dr.sc. Miroslav Tuđman, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorak 14:00-15:30
Soba
E-322
Telefon
01/4092-320
E-mail
mtudman@ffzg.hr

Miroslav Tuđman rođen je 1946. u Beogradu, a gimnaziju je pohađao i završio u Zagrebu (1961.-1965.). Studirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1970. Radio je kao istraživač u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu od 1972. do 1977. Od 1977. do 1988. vodio je INDOK službu Zavoda za kulturu Hrvatske. Od 1988. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za informacijske znanosti gdje predaje Teoriju informacijske znanosti, Epistemologiju informacijske znanosti, Organizaciju znanja, Uvod u izvještajne sustave i službe, Istraživačke metode, Bibliometriju. Od 1988. predstojnik je Katedre za dokumentalistiku na Odsjeku za informacijske znanosti (Katedra je 2004. godine preimeno-vana u Katedru za organizaciju znanja). Osnivač je i prvi voditelj Zavoda za informacijske studije na Filozofskom fakultetu (1989.-1991.). Bio je prodekan za znanost Filozofskog fakulteta (1990.-1991.). Završio je 1975. Postdiplomski studij informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i magistrirao na temi Spoznajno-logistički elementi činjenice i obavijesti. Na Sveučilištu u Zagrebu stekao je i doktorat iz područja informacijskih znanosti obranom disertacije Paradigma informacijske znanosti, 1985. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1987., izvanrednog profesora 1991., redovnog profesora 1998., a 2005. godine izabran je u trajno zvanje redovitog profesora. Dragovoljac je Domovinskog rata od lipnja 1991. Bio je zadužen za formiranje Uprave za IPD Ministarstva obrane RH-a koju je vodio do prosinca 1991. Sudionik svih većih vojnih operacija Hrvatske vojske od 1992. do 1995. Promaknut u čin brigadira 1992., a u čin general bojnika 1995. Voditelj je Centra za strategijska istraživanja (1992.-1993.). Bio je član Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti Predsjednika Republike od 1993. do 1999. Imenovan je zamjenikom predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i ravnateljem Hrvatske izvještajne službe u dva navrata (1993.-1998. te 1999.-2000.) Nositelj je kolegija i predavač na Ratnoj školi GS HV od prvog naraštaja do 2000. godine. Predavao je na Diplomatskoj akademiji MVP RH i Obavještajnoj akademiji do 2000. godine. Predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišnom studijskom centru za forenzičke znanosti u Splitu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru drži kolegije Teorije sukoba i informacijsko ratovanje, Javna diplomacija i nacionalna sigurnost, Teorija informacijske znanosti, Organizacija znanja. Na doktorskom studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu drži kolegije Odabrana poglavlja iz epistemologije informacijskih znanosti, Istraživačke metode te Poslovne izvjesnice. Dr. Miroslav Tuđman bio je mentorom dvadesetak studentskih diplom-skih/ završnih radova, mentorom sedam magistarskih radova te sedmorici doktoranada. Od 2000. godine glavni je i odgovorni urednik međunarodnog časopisa National Security and the Future, prvog časopisa u Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem izvještajne djelatnosti i nacionalne sigurnosti u suvremenoj povijesti i međunarodnoj politici. Dr. Miroslav Tuđman od 2007. član je JIPSS Editorial Advisory Borda (JIPSS – Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, izdavač ACIPSS – Institute of History, University of Graz). Autor je desetak knjiga te preko 200 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima, urednik petnaestak zbornika iz područja informacijske znanosti i nacionalne sigurnosti. Voditelj je niza znanstvenih projekata. Održao je niz predavanja u inozemstvu: u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj, SAD, Velikoj Britaniji. Dr. Miroslav Tuđman dobio je 2009. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti, autorsku knjigu Informacijsko ratište i informacijska znanost i urednički rad na knjizi Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Dr. Miroslav Tuđman za knjigu Vrijeme krivokletnika dobio je književno-publicističku nagradu Bili smo prvi kad je trebalo za najbolju knjigu iz hrvatskog Domovinskog rata UBIUDR-a Podravke za 2006. godinu. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu i stvaranje hrvatske države dr. Miroslav Tuđman odlikovan je Redom Kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom; Redom Kneza Domagoja s ogrlicom; Redom hrvatskog trolista; Medaljom Bljesak; Medaljom Ljeto ’95; Medaljom Oluja; Medaljom za iznimne pothvate; i Spomen medaljom Vukovar. Članstva: Dr. Miroslav Tuđman član je Matičnog odbora za informacijske i komunikacijske znanosti od sredine 1990-ih godina.

Autorske knjige
1. Tuđman, Miroslav. Programiranje istine. Rasprava o preraspodjelama društvenih zaliha znanja . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012 .
2. Tuđman, Miroslav. Informacijsko ratište i informacijska znanost . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008 .
3. Tuđman, Miroslav; Akrap, Gordan. Istina o Bosni i Hercegovini - Dokumenti 1991.-1995. Zagreb : slovo m, 2005.
4. Tuđman, Miroslav. Prikazalište znanja . Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2003.
5. Grgić, Siniša; Lauc, Davor; Dedijer, Stevan; Nolan, John; Veselica, Vladimir; Murphy, Kevin X.; Tuđman, Miroslav; Popijač, Đuro; Bajakić Češljaš, Ivana; Miladin, Petar; Matić, Nediljko; Majer, Renate; Barbić, Jakša; Singer, Slavica; Kober, Anja; Marti, Yves-Michel. Business Intelligence 2000 . Zagreb : Zavod za poslovna istraživanja, 2000.

Uredničke knjige
1. Pamćenje i suvremenost. Rasprave o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hrvatske / Ljubičić, Mato; Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : UHIP, 2011.
2. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
3. Informacijski rat protiv oslobodilačke operacije 'Oluja' / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : UHIP, 2008.
4. Hrvatska i Zapadni Balkan: rasprave o suverenitetu, nacionalnom identitetu i vanjskoj politici / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : UHIP, 2007.
5. Modeli znanja i obrada prirodnog jezika / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2003.
6. The World Jumper - Stevan Dedijer / Dedijer, Stevan; Tuđman, Miroslav; Lauc, Davor; Grgić, Siniša (ur.). Dubrovnik : Zavod za poslovna istraživanja, 2000 .

Poglavlja u knjizi
1. Tuđman, Miroslav; Pečarić, Đilda. Co-word analysis of doctoral dissertations in Information Science in the Republic of Croatia from 1978 to 2007. // New Trends in Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Katsirikou, Anthi ; Skiadas, Christots (ur.). Singapore : World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2012. Str. 385-392.
2. Tuđman, Miroslav. Povjesničari koji proriču unatrag i povjesničari koji pišu buduću povijest // Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije / Herman Kaurić, Vijoleta (ur.). Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 59-77.
3. Tuđman, Miroslav. Na marginama Dnevnika dr. Franje Tuđmana (1973.-1989.) // Pamćenje i suvremenost. Rasprave o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hrvatske / Mate Ljubičić, Miroslav Tuđman (ur.). Zagreb : UHIP, 2011. Str. 43-69.
4. Pečarić, Đ., Tuđman, M. Položaj mentora u znanstvenoj zajednici. Bibliometrijska analiza mentora u informacijskim znanostima u Hrvatskoj od 1978. do 2007. godine // Društvo i tehnologija 2010 / Plenković, J. (ur.). Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2010. Str. 65-76.
5. Tuđman, Miroslav. Memorijalni spomenici i javno znanje // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2009. Str. 13-38.
6. Tuđman, Miroslav. Hrvatski scenaristi haških optužnica // Dr. Franjo Tuđman - naslijeđe za budućnost / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Udruga HIP, 2009. Str. 223-249.
7. Tuđman, Miroslav. Svijet znanja i sudbina knjige // Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008. Str. 175-229.
8. Tuđman, Miroslav. Hrvatski scenaristi haških optužnica // Informacijski rat protiv oslobodilačke operacije 'Oluja' / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : UHIP, 2008. Str. 87-113.
9. Tuđman, Miroslav. Profesor dr. Božo Težak i razvoj informacijske znanosti // Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti / Težak, Đurđica (ur.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.. Str. 257-271.
10. Tuđman, Miroslav. Suverenitet ili izolacija: skica za istraživanje informacijskih strategija i predodžbenih shema u javnome znanju // Hrvatska i Zapadni Balkan / Tuđman, Miroslav., Ljubičić, Mate (ur.). Zagreb : HIP, 2007. Str. 57-88.
11. Tuđman, Miroslav. Umreženo znanje: između kolektivnog zaborava i povijesnog pamćenja // Vukovar 91 - Međunarodni odjeci i značaj / Jurčević, Josip ; Živić, Dražen ; Esih, Bruna (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 483.
12. Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost - predmet, ishodišta, osnovni pojmovi // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004. Str. 5-9.
13. Tuđman, Miroslav. Epistemologijski postav informacijske znanosti // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004. Str. 102-111.
14. Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost: Znanost o obavijestima, pogrešnim obavijestima i protuobavijestima // Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, Filozofski fakultet, 2003. Str. 13-38.
15. Tuđman, Miroslav. Panta rei tachista – Sve se mijenja vrlo brzo // World Jumper / Dedijer, Stevan (ur.). Zagreb : ZAPI - Zavod za poslovna istraživanja, 2000. Str. 7-9.
16. Tuđman, Miroslav. Biografija na edno razuznavane. Hrvatska razuznavatelna služba: 1993 – 1998 g. (na bugarskom) // Razuznavaneto (ur.: Todor Bojadjiev, Piere Lacoste, Nikolaj Leonov, Richard Stolz, Leonid Shebarshin, Richard Kerr, Miroslav Tuđman, Brigo Asparuhov, Kim Filby) / Bojadjiev, T. ; Lacoste, P. ; Leonov, N. ; Stolz, R. ; Shebarshin, L (ur.). Sofija : Trud, 1999. Str. 333-364.

Udžbenici i skripta
1. Tuđman, Miroslav; Boras, Damir; Dovedan, Zdravko. Uvod u informacijsku znanost: Udžbenik za 2. razred srednjih škola . Zagreb : Školska knjiga, 1993.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
1. Tuđman, Miroslav. Zakon o veličini vokabulara teksta Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jeziku. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 75-76 (14 (2005)) , 1-2; 1-352.

Znanstveni radovi u drugim časopisima
1. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure. // Zarzadzanie Biblioteka. Library Management. 1 (2012) , 3; 147-155.
2. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Understanding the Development of Information Science in Croatia. Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009. // Zarzadzanie Biblioteka (Library Management). 1 (2012) , 4; 97-112.
3. Tudjman, Miroslav. National Versus Supranational Interests in the Activities of Intelligence Services. // Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies. 5 (2011) , 1 (2011); 61-70.
4. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Theoretical difference between impact factor and influence factor. // Journal of Information and Organizational Sciences. 34 (2010) , 1; 133-140.
5. Tuđman, Miroslav; Pečarić, Đilda. Prilozi dubinskoj analizi komunikacijskih obrazaca. // Informatologija. 42 (2009) , 2; 87-92.
6. Tuđman, Miroslav. New European Values and Small Nations. // National Security and the Future. 9 (2008) , 1-2; 23-34.
7. Tuđman, Miroslav. Information Warfare and Public Knowledge. // Journal for Intelligence, Propaganda and Security. 1 (2007) , 1; 81-94.
8. Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost i izvjesnice. // Informatologia. 35 (2002) , 4; 244-251.
9. Tuđman, Miroslav. The first five years of the Croatian Intelligence Service: 1993-1998. // National Security and the Future. 1 (2000) , 2; 47-74.
10. Tuđman, Miroslav; Boras, Damir. Aposteriorna analiza tezaurusa za kulturni razvoj. Pokušaj empirijske valorizacije i strukturiranje deskriptora. // Informatika. 18 (1984) , 4; 267-274.
11. Tuđman, Miroslav; Milas, Milica; Tudor-Šilović, Neva; Boras, Damir. Bibliometric Analysis of Master Theses in Information Sciences (Postgraduate Studies in Librarianship, Archivistics, Museology and Information Sciences, 1961 1984, Zagreb). Part One.. // Informatologia Yugoslavica. 6 (1984) , Separat speciale; 31-40.

Ostali radovi u drugim časopisima
1. Tuđman, Miroslav. Informacijske operacije i mediji ili kako osigurati informacijsku superiornost. // Kultura komuniciranja. Znanstveno stručni godišnjak. 1 (2011) , 1; 27-50 .

Plenarna izlaganja
1. Tuđman, Miroslav. Povjesničari koji proriču unatrag i povjesničari koji pišu buduću povijest
2. Tuđman, Miroslav; Pečarić, Đilda. Prilozi dubinskoj analizi komunikacijskih obrazaca // Informatologia / Plenković, Mario (ur.). Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2009. 9-10
3. Tuđman, Miroslav. Terorizam i prijetnje sigurnosti jugoistoku Europe – uloga veteranskih udruga" // 1-11

Objavljena pozvana predavanja na skupovima
1. Tuđman, Miroslav. Národné versus nadnárodné záujmy v činnosti spravodajských služieb Medzinárodné
2. Tuđman, Miroslav. Haaška doktrina o zajedničkom zločinačkom pothvatu i univerzalne vrijednosti // Haaški sud:"Zajednički zločinački pothvat" - Što je to? / Vuković, Milan (ur.). Zagreb : Hrvatsko kulturno vijeće, 2008. 73-90
3. Tuđman, Miroslav. Je li informacijska znanost još uvijek društvena znanost? // INFuture2007: "Digital Information and Heritage" / Seljan, Sanja., Stančić, Hrvoje (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2007. 41-49

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
1. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. About the differences between communication networks and cognitive networks. Contribution to Research of Bibliometric methods in Information Science // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries / Katsirikou, Anthi (ur.). Athens, Greece, 2011.
2. Zauder, Krešimir; Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Sources for Scientific Frustrations: Productivity and Citation Data // Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Tihomir Hunjak, Sandra Lovrenčić, Igor Tomičić (ur.). Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011. 235-241
3. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Položaj mentora u znanstvenoj zajednici. Bibliometrijska analiza mentora u informacijskim znanostima u Hrvatskoj od 1978. do 2007. godine. // Društvo i tehnologija 2010 / Plenković, J. (ur.). Zagreb : Hrvatsko komunikološko društvo, 2010. 65-76
4. Tuđman, Miroslav; Pečarić, Đilda. Co-word analysis of doctoral dissertations in Information Science in the Republic of Croatia from 1978 to 2007. Contribution to research of development of Information Science. // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML2010 / Katsirikou, Anthi (ur.). Chania, Crete : Technical University of Crete, 2010.
5. Kulišić, Marija; Tuđman, Miroslav. Monument as a form of collective memory and public knowledge // The Future of Information Sciences: INfuture 2009. - Digital Resources and Knowledge Sharing / Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, David Bawden, Jadranka Lasić-Lazić, Aida Savić (ur.). Zageb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 125-133
6. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Theoretical difference between impact factor and influence factor // Proceedings of the 20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Boris Aurer, Miroslav Bača, Kornelije Rabuzin (ur.). Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2009. 23-28
7. Pečarić, Đilda; Tuđman, Miroslav. Predecessors, Scholars and Researchers in Information Sciences. Contribution to Methodology for Bibliometrics Anaysis of Scientific Paradigms // The Future of Information Sciences: INFuture2009 – Digital Resources and Knowledge Sharing / Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, David Bawden, Jadranka Lasić.Lazić, Aida Slavić (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2009. 713-726
8. Mikelić Preradović, Nives; Tuđman, Miroslav; Matić, Sanja. Promotion of knowledge society through service learning // Proceedings of the 4th International Conference on Quality Management in the Systems of Education and Training : CIMQUSEF
9. Tuđman, Miroslav; Mikelić, Nives. Information Science: Science about Information, Misinformation and Disinformation // Proceedings of the Informing Science (IS 2003) & IT Education Conference / Cohen, Edi ; Boyd, Elisabeth (ur.). Pori : Turku School of Economics and Business, 2003. 1513-1527
10. Tuđman, Miroslav; Mikelić, Nives; Boras, Damir. Vocabulary size prediction of Croatian texts // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE, 2003. 223-228
11. Tuđman, Miroslav; Žubrinić, Tomislava; Boras, Damir; Lauc, Davor. Punctuation and Connecting Words in Croatian Text-Segmentation Model // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI / Kalpić, Damir (ur.). 1996. 97-104

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
1. Tuđman, Miroslav; Boras, Damir. A Posteriori Analysis of a Thesaurus of Cultural Development. An Attempt at the Empirical Evalua¬tion and Structuring of Descriptors // National Thesauri of Cultural Development. Preparation and Evaluation / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Institute for Culture of Croatia, 1982. 145-157

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
1. Tuđman, Miroslav. Croatia as a Factor for Peace and Stability in Europe // Proceedings from a International Symposium Croatia as a stabilizing factor for peace in Europe / Sopta, Marin (ur.). Zagreb : Croatian Center of Strategic Studies, 1998. 1-10.

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
1. Akrap, Gordan; Tuđman, Miroslav. Do we need Rules of Engagement for Information and Media Operations?
2. Akrap, Gordan; Tuđman, Miroslav. Southeastern Europe: Intelligence and Security Services Battlefield?
3. Tuđman, Miroslav; Pečarić, Đilda. Istraživanje razvoja informacijskih znanosti u Hrvatskoj od 1978. do 2007. Prilog metodologiji istraživanja strukture znanja.
4. Mikelic, Nives; Tuđman, Miroslav; Matic, Sanja. Service learning: implementation and evaluation in a information science curriculum
5. Tuđman, Miroslav. Informacijski ratovi u informacijskom prostoru
6. Tuđman, Miroslav; Banek Zorica, Mihaela; Mikelić, Nives. Reading literature prescribed by the school curricula : pleasure or a nightmare?

Druge vrste radova
1. Tuđman, Miroslav; Boras, Damir; Mikelić, Nives. Zakon o veličini vokabulara teksta. Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jeziku. Dokumetacija., 2004.
2. Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost, 2003.
3. Tuđman, Miroslav. Leksikon izvještajnog nazivlja, 2001.
4. Tuđman, Miroslav. ťEffectiveness of intelligence exchange: Usability, Usefulness and PertinencyŤ, pozvano predavanje, Plovdiv, Bugarska, svibanj 2000. International Conference: ťCold War in the Balkans: History and the ConsequencesŤ, Plovdiv Bulgaria, 18-20 May 2000., 2000.
5. Tuđman, Miroslav. ťKritički prikaz dva zakonska projekta o nacionalnoj sigurnostiŤ, Okrugli stol: ťHrvatski nacionalni interesi, sustav i strategija nacionalne sigurnosti RH na početku 21. stoljećaŤ, organizator: Fakultet političkih znanosti, Zagreb ; Ministarstvo obrane RH, Zagreb 30. studeni 2000.
6. Tuđman, Miroslav. ťIntelligence, knowledge and security systemsŤ, pozvano predavanje. Bussiness Intelligence 2000. 2 Hrvatska konferencija o pribavljanju, organiziranju i uporabi poslovnih informacija. Organizator – ZAPI Zavod za poslovna istraživanja, ZAP Zavod za platni promet, Zagreb 14-16. 12.2000., 2000.
7. Tuđman, Miroslav. “Zastarijevanje informacijske znanosti” predavanje 24.6.1999. Tuheljske toplice. Znanstveni skup: ťTežakovi daniŤ i ťObrazovanje informacijskih stručnjakaŤ. , 1999.
8. Tuđman, Miroslav. ťA view from Croatia: Peace and Stability in the Balkans and in South-East Europe. Realities and ContradictionsŤ. Wilton Park Conference: Peace and Stability in the Balkans and South-East Europe. Wilton Part, 27-31. 10. 1997. (Pozvano predavanje), 1997.

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
1. Akrap, Gordan. Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnog znanja / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 24.3. 2011., 335 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
2. Dravec Braun, Jasna. Komparativno scijentometrijsko ispitivanje znanstvenih polja matematike, fizike i kemije u Hrvatskoj / magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 31.01. 2011, 105 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
3. Pečarić, Đilda. Razvoj informacijskih znanosti u Hrvatskoj. Bibliometrijska analiza doktorskih disertacija iz informacijskih znanosti 1978.-2007. doktorska disertacija / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 2010., 518 str. Voditelj: Prof. dr. sc. Miroslav Tuđman.
4. Hebrang, Branko. Politička propaganda kao negativna paradigma / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 8.12. 2009., 532 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
5. Bunja, Đani. Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 5.12. 2006, 187 str. Voditelj: Čorak, Sanda.
6. Mikelić, Nives. Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja / magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 22.12. 2003., 166 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
7. Lauc (rođ. Žubrinić), Tomislava. Neki problemi obrade prirodnoga jezika u sustavima za pretraživanje obavijesti putem pretraživanja punoga teksta na hrvatskome književnom jeziku / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 15.03. 2001., 254 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
8. Boras, Damir. Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 05.05. 1998, 284 str. Voditelj: Tuđman, Miroslav.
9. Peša, Anita. Kompjutori i spoznaja / diplomski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 18.06. 1993., 37 str. Voditelj: Miroslav Tuđman.