Jelena Tušek, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
petkom od 11 do 12.30
Soba
B218
Telefon
01 6120 275
E-mail
jtusek@ffzg.hr

Jelena Tušek (1982, Zagreb) diplomirala je južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2010. godine upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Od 2011. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za slovenski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz slovenističkih jezikoslovnih kolegija. 2005/2006. godine boravila je na semestralnoj stipendiji u Mariboru, a 2008. u Ljubljani. U organizacijskom je odboru međunarodne konferencije Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku 2012. i 2013. godine. Pohađala je radionicu računalne leksikografije Lexicography MasterClass – Lexicom 2010. godine u Ljubljani, 2 seminara slovenskog jezika, literature i kulture u Ljubljani (2006. i 2011. godine), te međunarodnu ljetnu školu The first NetWordS Summer School 2012 u Dubrovniku. Suradnica je na trima znanstvenim projektima Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice (voditeljica: dr. sc. Anita Peti-Stantić), Izrada dvojezičnog leksikona za bliske jezike na temelju postojećih jezičnih izvora (voditelj: dr. sc. Nikola Ljubešić) i Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS; voditelj: dr. sc. Andrew Nevins). Od 2007. godine izlagala je na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Poglavlja u knjizi


1. Tušek, Jelena.
Slovensko-hrvatski lažni prijatelji // Meddisciplinarnost v slovenistiki / Interdisciplinarity in Slovene Studies / Simona Kranjc (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2011. Str. 503-508.

2. Peti-Stantić, Anita; Tušek, Jelena; Horniš, Marija.
Govorimo jezikom menadžera : govorimo hrvatski // Jezična politika i jezična stvarnost = Language policy and language reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : HDPL, 2009. Str. 184-194.


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Karlić, Virna; Tušek, Jelena.
Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika // Opera slavica-.
2013. 208-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).


Sažeci u zbornicima skupova


1. Tušek, Jelena.
Odraz živoga jezika u jezičnom opisu puta dva // .
(predavanje,sažetak).

2. Tušek, Jelena; Ljubešić, Nikola.
Evaluacija automatskog ekstrahiranja slovensko- hrvatskih prijevodnih kandidata iz paralelnog korpusa // .
(predavanje,sažetak).

3. Tušek, Jelena.
False Friends: Exploring Challenges and Opportunities for the Translators // New Challenges for Multilingualism in Europe / Jernej, Mirna ; Muhvić-Dimanovski, Vesna ; Sujoldžić, Anita (ur.).
Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2010. (predavanje,sažetak).


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Peti-Stantić, Anita; Tušek, Jelena.
Croatian Terminology: One to One or One to Many? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Tušek, Jelena; Peti-Stantić, Anita.
Analysis of Croatian-Slovenian False Friends Using Corpora // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Tušek, Jelena.
False Friends: Exploring Challenges and Opportunities for the Translators // .
(predavanje,neobjavljeni rad).