Ana Vasung, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
srijedom od 17 do 18.30
Soba
C 020
Telefon
01/4092-253
E-mail
avasung@ffzg.hr

Ana Vasung je rođena 1982. u Zagrebu, diplomirala je studij slavistike i studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Katedri za bugarski jezik i književnost pri Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti i na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, čiji je voditelj prof. Borislav Pavlovski. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Bila je suradnica na jednogodišnjem projektu Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, čija je voditeljica prof. Ivana Vidović Bolt, a od 2014. godine sudjeluje na projektu Komparativnoslavističke lingvokulturne teme KOMPAS pod vodstvom prof. Nede Pintarić. Usavršavala se na Sveučilištima u Bugarskoj, u Sofiji 2008. godine i u Plovdivu 2013. godine. Sudjelovala je na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.


Ana Vasung je kao znanstvena novakinja primljena 2008. godine na projekt MZOS-a Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, voditelj prof. Borislav Pavlovski.

Bila suradnica na projektu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" voditeljice prof. Ivane Vidović Bolt od listopada 2013. do srpnja 2014. godine.

Od 2014. suradnica je na projektu Komparativnoslavističke lingvokulturne teme KOMPAS, čija je voditeljica prof. Neda Pintarić.

Sudjelovala na osam međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a objavila deset znanstvenih i stručnih radova.