dr.sc. Inga Vilogorac-Brčić, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Srijeda 17.30-18.30, četvrtak 9.30-10.30.
Soba
C 015
Telefon
016120191
E-mail
ivbrcic@ffzg.hr

Inga Vilogorac Brčić (1977) doktorirala je 2012. na poslijediplomskom studiju hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003-2008. radila je u Matici hrvatskoj isprva kao lektorica i korektorica, a kasnije i kao izvršna urednica. Od veljače 2008-2011. bila je znanstveni novak – asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2011. znanstvena je novakinja na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2013. izabrana je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sudjeluje u organizaciji i izvedbi niza seminara i tečajeva u sastavu različitih projekata popularizacije znanosti. Bavi se proučavanjem povijesti drevnog Egipta, istočnjačkim kultovima u antici te latinskom epigrafijom.

Popis objavljenih radova u zadnjih pet godina:

1. Slavna žena Klaudija Kvinta, Ex libris, Zagreb 2009.
2. „Trijemovi Velike Majke na istočnojadranskim otocima“, Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, zbornik znanstvenog skupa, Vis, 13-16. listopada 2009, HAD i Arheološki muzej, Zagreb – Split 2010, 199 – 209.
3. ''Farlati, Illyricum Sacrum'', prijevod odlomaka iz 3. sveska djela Illyricum sacrum Danijela Farlatija, Latina et Graeca, 19, Zagreb 2011.
4., Sljedbenici Velike Majke na tlu Hrvatske u rimsko doba, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012.
5. Selem, P. i Vilogorac Brčić, I, Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani, [Signa et litterae III, posebno izdanje zbornika projekta ''Mythos – cultus – imagines deorum'' Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu], FFPress, Zagreb 2012.
6. ''Kvinkvenali u službi kolegija istočnjačkih kultova u Rimskome Carstvu'', Radovi zavoda za hrvatsku povijest, 44, Zagreb 2012, 133 – 141.
7. ''Navisalvia. The Saviour of the Great Mother's ship'', Histria Antiqua, 21, Pula 2012, 373 – 379.
8. «Salonitanski sljedbenici Velike Majke», Signa et litterae. Znakovi i riječi 4, Zbornik projekta prof. dr. Petra Selema „Mythos-cultus-imagines deorum“, B. Kuntić-Makvić, I. Vilogorac Brčić (ur.), Zagreb 2013, 93 – 118.

Popis znanstvenih i umjetničkih projekata na kojima je surađivala:

Dalmacija i bečke središnje institucije u 19. stoljeću (MZOŠ 244-2690754-0762), 2007-2014.
Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: Teorija, praksa, priručnici (MZOŠ, 130-1300644-0640), 2007-2014.
Mythos – cultus – imagines deorum (MZOŠ, 130-1300644-0649), 2007-2014.
Razvoj orijentalnih studija u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu), 2014.