dr.sc. Vesna Vlahović Štetić, prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljak 12,00-14,00 utorak 11,00-13,00
Soba
C-316
Telefon
6120198
E-mail
vvlahovi@ffzg.hr

Rođena je 1959. godine u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine, magistrirala 1986., a doktorirala 1996. godine s temom vezanom uz rješavanje problemskih matematičkih zadataka u početku školovanja. Nakon diplomiranja zaposlila se kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1987 godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prvo kao asistentica, zatim od 1998 kao docentica, od 2002 kao izvanredna, od 2007 kao redovita profesorica, a od 2012 kao redovita profesorica u trajnom zvanju. Usavršavala se na Max-Planck Institutu u Munchenu. Predaje više kolegija vezanih uz obrazovanje na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije te na diplomskom studiju matematike na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Voditeljica je modula Psihologija obrazovanja na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu te surađuje u nastavi još tri doktorska studija. Tijekom svog nastavnog rada mentorirala je pedesetak diplomskih radova, pet magisterija i pet doktorata. Bila je voditeljica i suradnica u više domaćih i međunarodnih projekata te predsjednica i članica programskih odbora konferencija. Koautorica je četiri knjige od kojih je jedna sveučilišni udžbenik a jedna sveučilišni priručnik. Objavila je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na četrdesetak domaćih i međunarodnih konferencija. U znanstvenom radu najviše se bavi učenjem i poučavanjem matematike: dječjom uspješnošću u problemskim zadacima, ranim matematičkim razvojem, kulturalnim razlikama u matematici te rezultatima u rješavanju linearnih i nelinearnih matematičkih zadataka kod srednjoškolaca i studenata. Također se bavi i istraživanjima nadarene djece i mladih. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction. Aktivna je i u stručnom radu kao predsjednica, a nakon toga članica Razreda za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore te je ispred Hrvatskog psihološkog društva članica Board of Educational Affairs EFPA-e. Članica je Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Povjerenstva za priznavanje inozemnih formalnih kvalifikacija Hrvatske psihološke komore.

U znanstvenom radu bavi se temama iz područja psihologije obrazovanja. Najviše se bavi učenjem i poučavanjem matematike: dječjom uspješnošću u problemskim zadacima, ranim matematičkim razvojem, kulturalnim razlikama u matematici te rezultatima u rješavanju linearnih i nelinearnih matematičkih zadataka kod srednjoškolaca i studenata. Također se bavi i istraživanjima nadarene djece i mladih.