dr.sc. Tena Vukasović Hlupić, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtkom 15-16h i prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-311
Telefon
01-4092-194
E-mail
tvukasov@ffzg.hr

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja uključena je u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti. Kao asistentica u nastavi pomaže u izvođenju vježbi, seminarske nastave, predavanja, provođenju ispita i administrativnim poslovima vezanim uz nastavu. Pod njezinim mentorstvom izrađena su i obranjena tri diplomska rada na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prema studentskim evaluacijama, njezin nastavni rad kroz četiri evaluirane akademske godine ocijenjen je prosječnom ocjenom 4.87. Kao članica Programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji dva međunarodna znanstvena skupa: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, održanog u Zagrebu 2011. godine te 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa, održanog u Zagrebu 2013. godine. Kao polaznica sudjelovala je u radu tri ljetne škole, a kao suvoditeljica u radu jedne ljetne škole. Od 2009. godine aktivno sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U okviru znanstvene djelatnosti, Tena Vukasović Hlupić u koautorstvu je objavila šest znanstvenih rada u časopisima s međunarodnom recenzijom te je aktivno sudjelovala na 12 međunarodnih znanstvenih konferencija s 21 izlaganjem.

Glavna područje znanstvenog interesa Tene Vukasović Hlupić su psihologija ličnosti i genetika ponašanja. U svom dosadašnjem radu koristila je specifičnu metodologiju istraživanja vezanu uz područje genetike ponašanja (porodična istraživanja i istraživanja blizanaca odraslih zajedno) kao i statističke postupke razvijene za potrebe analize podataka genetskih srodnika, pri čemu je istraživani fenotip bila ličnost. Također, bavila se postupkom meta-analize u području psihologije ličnosti i genetike ponašanja.