dr.sc. Anton Vukelić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail