dr.sc. Irena Zovko Dinković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijeda 11:30 - 12:30, četvrtak 11 - 12
Soba
B-011
Telefon
4092-054
E-mail
izovko@ffzg.hr

Dr. sc. Irena Zovko Dinković docentica je na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i trenutno obnaša dužnost pročelnice Odsjeka. Diplomirala je u srpnju 1996. godine na studiju engleskog i francuskog jezika i književnosti s prosjekom ocjena studija 5,0 obranivši diplomski rad pod naslovom An Analysis of Puns in English pod mentorstvom prof. dr. Milene Žic Fuchs. Poslijediplomski studij lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu upisala je 1997. godine, a doktorirala 2007. godine s disertacijom pod naslovom Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku (mentori: prof. dr. Vladimir Ivir i prof. dr. Milan Mihaljević). Na preddiplomskom studiju Odsjeka za anglistiku predaje kolegije iz sintakse engleskoga jezika te kolegij iz psiholingvistike na diplomskom studiju, kao i jezični seminar na poslijediplomskom studiju lingvistike. Glavni znanstveni interes dr. sc. Irene Zovko Dinković obuhvaća pitanja kontrastivne analize sintakse engleskoga i drugih jezika, osobito s obzirom na negaciju, kao i semantičke i pragmatičke vidove jezika te međuodnos jezika, uma i kulture. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata te s izlaganjima sudjelovala na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autorica je knjige Negacija u jeziku (Hrvatska sveučilišna naklada, 2013.)

Od 1997. do 2013. godine dr. sc. Irena Zovko Dinković surađivala je na više znanstvenih projekata. Tijekom rada na projektu Semantička polja i sintaksa (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs) radila je na obradi podataka iz hrvatskoga jezika za knjigu prof. dr. Roberta D. Van Valina An introduction to Syntax objavljenu 2001. godine. Od 2002. do 2006. godine bila je istraživač na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta broj 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs), a od 2007. do 2013. godine suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs). Tijekom rada na potonjem projektu surađivala je na obradi građe iz francuskog jezika za Rječnik kratica autora Stjepana Babića i Milene Žic Fuchs, Zagreb: Globus, 2007.

Dr. sc. Irena Zovko Dinković s izlaganjima je sudjelovala na dvadesetak znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Objavila je deset izvornih znanstvenih i četiri stručna rada. Autorica je knjige Negacija u jeziku objavljene 2013. godine u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade. Knjiga je bila nominirana za Državnu nagradu za znanost za 2013. godinu.

Godine 2000. bila je tajnica međunarodne konferencije održane u Dubrovniku pod nazivom Cognitive Syntax and Semantics Courses and Conference: New Theoretical Perspectives on Syntax and Semantics in Cognitive Science, a 2014. godine bila je predsjednica organizacijskog odbora te članica programskog odbora konferencije English Studies as Archive and as Prospecting: 80 Years of English Studies in Zagreb, održane u Zagrebu.

Od 1996. do 2000. godine dr. sc. Irena Zovko Dinković bila je tajnica časopisa Suvremena lingvistika, a od 2014. godine članica je uredništva tog časopisa. Također je članica Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog društva za anglističke studije, Međunarodnog društva za kognitivnu lingvistiku (International Cognitive Linguistics Association) te Societas Linguistica Europea.