Marina Zubak Pivarski, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
četvrtak 10.15 - 11.15
Soba
B-012
Telefon
014092055
E-mail
marina.zubak.pivarski@gmail.com

2009. viši lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2004. lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2003.-2004. vanjski suradnik lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2002.-2005. vanjski suradnik predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Zagrebu 1997.-2004. nastavnik u Octopusu – jezične usluge, Zagreb, tečajevi iz poslovnog engleskog 2000. diplomirala engleski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Područja istraživanja:

lingvističke teorije i njihova primjena u podučavanju jezika


Preddiplomski kolegiji:

Suvremeni engleski jezik 1, 2 i 3
Analiza engleskih tekstova


Odabrana bibliografija:

- Bašić, I. i Zubak, M. „The Use and Perception of Weak Forms“; Strani jezici 33 (2004)
- Veselica-Majhut, S., Bašić, I., Zubak, M. Syntax workbook for university students of English, sveučilišni priručnik. Zagreb: FF press, 2007.
- Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina (2013). A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press