Ninoslav Zubović, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
ponedjeljkom 12:30 - 14:00
Soba
F-317
Telefon
01/600 2334
E-mail
nzubovic@ffzg.hr

Životopis Ninoslav Zubović Bartolići 27, 10000 Zagreb telefon: 01/364-95-73 mobitel: 091-299-55-88 e-mail: nzubovic@ffzg.hr Rođen je 6. veljače 1967. u Belišću. Osnovnu školu pohađao je u Osijeku. Maturiravši na osječkoj Klasičnoj gimnaziji, upisao je u akademskoj 1988/89. godini studij grčkoga jezika i književnosti te filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na trećoj i četvrtoj godini studija bio je demonstrator u knjižnici Odsjeka za klasičnu filologiju. Diplomirao je 1994. radom »Pindar i Perzijski ratovi« pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Bricko. U ljetnom semestru 1995. studirao je na njemačkom sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu. Od 1996. pa do 2007. radio je kao bibliotekar, a od ožujka 2008. do danas radi kao grčki lektor na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,. Od 2001. član je Upravnoga odbora Hrv. društva klasičnih filologa, a od 2003. član je državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika zadužen za sastavljanje i recenziju testova iz grč. jezika u kategoriji klasičnih gimnazija na školskoj, županijskoj i državnoj razini. U tom je razdoblju održao dva izlaganja za nastavnike klasičnih jezika o primjeni informatičke tehnologije u nastavi, te jedno 2007. naslovljeno Grčki alfabet : kada, gdje i zašto ? u sklopu Susreta s klasičarima u knjižnici Medveščak. Također, od 2003. do danas sudjeluje u organizaciji i provedbi Međunarodnog natjecanja iz grč. jezika. Od 2006. stalni je član Stručne radne skupine za grčki jezik za provedbu državne mature. U lipnju i srpnju 2003. pohađao je na atenskom sveučilištu ljetni tečaj novogrčkog jezika i kulture. Kao voditelj terenske nastave Odsjeka osmislio je i realizirao sedam studijskih putovanja za studente i nastavnike klasične filologije : u Grčkoj 2003. i 2005. i 2008, u Italiji 2006. i 2009., u Engleskoj i Turskoj 2010. Od 1997. pohađao je poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položivši sve ispite i predavši kvalifikacijski rad (Alfabet i grčka književnost) 2007. je stekao uvjete za upis doktorskog studija. U ljeto 2006. sudjeluje na dvotjednom međunarodnom stručnom skupu Contextualizing Classics u Bugarskoj. U lipnju 2007. sudjeluje na EpiDoc Summer School 2007 održanoj u organizaciji Centre for Computing in the Humanities na King’s College London. Krajem 2007 pokreće pilot projekt Inscriptiones Graecae in Croatia repertae (IGCR) s ciljem izrade korpusa očuvanih grč. natpisa na tlu današnje RH te njihove digitalizacije primjenom EpiDoc metode kodiranja antičkih natpisa. Od rujna 2004. do danas honorarno predaje grčki jezik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Vlada njemačkim i engleskim jezikom, a solidno se služi talijanskim, španjolskim, francuskim i novogrčkim jezikom. Upoznat je s osnovama rada na računalu (Word, Excel, PowerPoint). Oženjen je i otac je jednoga djeteta. Prikaz nastavne djelatnosti 1. Osnovna škola I. Gundulića u Zagrebu Rad na neodređeno vrijeme 1994. - 1995. Grčki jezik 2. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Honorarni rad 2004. – 2013. Grčki jezik 3. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Vanjski suradnik 2005.-2006. Grčka književnost arhajskog i klasičnog razdoblja (Odsjek za klasičnu filologiju) Lektor/viši lektor 2008.-2014. Grčka morfologija I Grčka morfologija II Grčka sintaksa I Grčka sintaksa II Grčki tečaj I Grčki tečaj II Grčki prijevodni seminar Grčka metrika (Odsjek za klasičnu filologiju)