dr.sc. Krešimir Žažar

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijedom od 17.00h do 19.00h
Soba
C-216
Telefon
++385 1 6120 179
E-mail
kzazar@ffzg.hr

Krešimir Žažar rođen je 1980. godine u Zagrebu. Temeljnu izobrazbu stekao je u osnovnoj školi Lijepa Naša Tuhelj, a opći je gimnazijski program završio u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. 2000. godine upisuje dvopredmetni studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji okončava 2007. godine. Naredne godine na istoj akademskoj ustanovi upisuje Poslijediplomski doktorski studij sociologije. Od 2008. godine radi kao znanstveni novak – asistent zaposlen na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na znanstveno-istraživačkom planu angažiran je na projekta MZOS-a „Društvene pretpostavke društva znanja“ voditelja prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića. U okviru nastavnih aktivnosti sudjelovao je u izvedbi nastave na dva kolegija na preddiplomskoj razini studija sociologije te na dva kolegija na diplomskoj razini studija sociologije. Dosad je objavio dvije knjige u suuredništvu te više znanstvenih i stručnih radova. Svoje je radove isto tako predstavio na nekoliko znanstvenih skupova domaćega i internacionalnoga karaktera. Kao oblik profesionalnog usavršavanja uspješno je apsolvirao programe dviju međunarodnih ljetnih škola. Član je dviju znanstveno-strukovnih udruga, a u dvogodišnjem periodu od 2011. do 2013. godine obnašao je funkciju tajnika Hrvatskoga sociološkog društva. Bio je član organizacijskog odnosno programskog odbora nekoliko domaćih znanstvenih skupova te nekoliko domaćih skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom. Njegovi znanstveni interesi obuhvaćaju izučavanje tematike epistemologije i metodologije sociologije te su isto tako orijentirani na razmatranje pojedinih problemskih sklopova iz područja sociologije suvremenih društava, ali i iz područja recentnih kao i klasičnih sociologijskih teorija.

Znanstveni novak na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Društvene pretpostavke društva znanja“(130-0000000-3280), voditelj prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Popis javno objavljenih radova:

Žažar, K. (2014). Prema „kreafitnom društvu“ – analiza razvojnih potencijala hrvatskoga društva na primjeru Krapinsko-zagorske županije. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (doktorski rad)

Galić, B., Žažar, K. (ur.) (2013). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Čaldarović, O., Nikodem, K., Žažar, K. (ur.) (2013). Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva. Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas. Knjiga sažetaka i program rada. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Čaldarović, O., Žažar, K. (ur.) (2012). Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012. Knjiga sažetaka i program rada. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Afrić, V., Bakić-Tomić, Lj., Polšek, D., Žažar, K. (ur.) (2011). Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (urednička knjiga)

Žažar, K. (2011). Teorijsko-konceptualne pretpostavke društva znanja. U: Afrić, V., Bakić-Tomić, Lj., Polšek, D., Žažar, K. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Rukavina, I., Žažar, K. (ur.) (2011). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti / Knjiga sažetaka znanstvenoga simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 6.-7. 10. 2011. Zagreb:FF press.

Žažar, K. (2011). Sociokulturne odrednice uspostave društva znanja // Sociologija i promjena – izazovi budućnosti / Nacionalni sociološki kongres, Zagreb, 7.-8. travnja 2011.; [uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić] (predavanje, sažetak, znanstveni)

Žažar, K., Klasnić, K. (2011). Simpozij „Razvoj i okoliš – perspektive održivosti“. Socijalna ekologija 20, 3: 378-382. (prikaz, ostalo)

Žažar, K. (2011). Prikaz knjige Michael A. Peters, Simon Marginson, Peter Murphy (2009). Creativity And The Global Knowledge Economy. Socijalna ekologija, Vol. 20, No. 1, Str. 105-111. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Prikaz knjige Anči Leburić, Vjekoslav Afrić, Zorana Šuljug Vučica (2009). Ljudski kapital kao razvojni faktor. Socijalna ekologija, Vol. 19, No. 3: 375-380. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Prikaz knjige Anthony Giddens (2009). The Politics of Climate Change. Socijalna ekologija, Vol. 19, No. 2: 231-237. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Towards a Creative Age? // Proceedings of the 8th International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists. Kijev:National Taras Shevchenko University of Kyiv, 2010. Str. 303-304. (predavanje, sažetak, znanstveni)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige: Alfredo Višković (ur.): Mudra zajednica: Društvena odgovornost za životni prostor. Socijalna ekologija, Vol. 18, No. 3-4: 347-351. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Modernost i klasična sociologija: Ambivalentnost klasične sociološke teorije. Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 183-203. (pregledni rad, znanstveni)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige Liessmann, Konrad Paul (2008). Teorija neobrazovanosti. Revija za sociologiju. 40[39], 1/2: 134-138. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige Pilić, Šime (ur.) (2008). Obrazovanje u kontekstu tranzicije. Socijalna ekologija, Vol. 18, No. 1: 91-97. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Elias, Norbert (2007). Što je sociologija? Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 205-210. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Nisbet, Robert (2007). Sociološka tradicija. Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 210-213. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Cifrić, Ivan (priredio) (2008). Relacijski identiteti. Prilog istraživanju identiteta hrvatskog društva. Socijalna ekologija, Vol. 17, No. 3: 305-310. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Flannery, Tim (2007). Gospodari vremena (Povijest i utjecaj klimatskih promjena na budućnost). Socijalna ekologija, Vol. 17, No. 1: 99-104. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2007). Prikaz knjige Hobbes, Thomas (2004). Levijatan ili Građa, oblik i moć crkvene i građanske države. Revija za sociologiju, Vol. 38, No. 3-4: 159-160. (stručni rad, prikaz)