Marta Vlaić, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
četvrtkom 12-13 h
Soba
F 328
Telefon
01/6002-315
E-mail
mvlaic@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine završila preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Iste godine primila Nagradu Dekana za izvrsnost u studiju. Završila diplomski studij anglistike (lingvistički smjer) i francuskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u studenom 2011. i stekla akademski naziv magistre engleskog jezika i književnosti te magistre francuskog jezika i književnosti. Tijekom studija primala državnu i Stipendiju Grada Zagreba na temelju ostvarenog uspjeha. Osamnaestog lipnja 2013. završila sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij konferencijskog prevođenja s kombinacijom hrvatski-francuski-engleski i tako stekla akademski naziv sveučilišne specijalistice konferencijskog prevođenja. Intenzivno se bavila usmenim i pisanim prevođenjem te terminologijom radeći u privatnom prevoditeljskom sektoru i u sklopu prevoditeljskog staža pri Europskom parlamentu u Luksemburgu.