dr.sc. Petar Tomev Mitrikeski, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
naslovni docent
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Znanstveni je suradnik Instituta za istraživanje i razvoj održivih ekosustava (IRES) i vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković. Rođen je 28. studenoga 1969. godine u Prilepu u Prespansko-pelagonijskoj biskupiji u Makedoniji u kršćanskoj obitelji makedonskih Bugara duže građanske tradicije. Osnovnu i srednju školu je završio u Velesu (Makedonija). Diplomirao je 1996. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Molekularna biologija) gdje je 2001. također i magistrirao (Molekularna i stanična biologija). Dobitnik je nagrade Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1992.), a također i Stipendije za izradu magistarskog rada u inozemstvu (1996.-1997.; Ministarstvo znanosti Republike Makedonije). Doktorirao je 2010. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstvena grana Genetika, evolucija i filogenija) kod Prof. dr. sc. Zorana Zgage (1956.-2011.). Poslije-doktorsko usavršavanje je proveo u istraživačkoj grupi Izv. prof. dr. sc. Krunoslava Brčić-Kostića (2011.-2013.; Laboratorij za evolucijsku genetiku, Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković). 12. rujna 2016. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti za znanstveno polje biologije. Od 1. listopada 2016. vanjski je suradnik Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Studij antropologije). Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća IRES-a (2013.-2015.), a također i suradnik i/ili su-voditelj (na) nekoliko znanstvenih projekata (razdoblje: 1998.-2018.). Pohađao je više znanstvenih ljetnih škola, tečajeva i radionica (razdoblje: 1994.-2014.), a izlagao je na 20-tak znanstvenih skupova (razdoblje: 1995.-2016.). Sudjelovao je ili sudjeluje u nastavi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (2013.-2015.), na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Autor je više znanstvenih radova, poglavlja u knjizi i kratkih teološko-filozofsko-znanstvenih eseja. Održao je desetak pozvanih predavanja, u Hrvatskoj i u inozemstvu (razdoblje: 1996.-2015.). Recenzira za nekoliko stranih i domaćih znanstvenih časopisa. Član je desetak stručnih udruga iz tuzemstva i inozemstva. Organizirao je i/ili sudjelovao u više znanstvenih skupova, javnih tribina i intelektualnih događanja (razdoblje: 1997.-2016.). Gostovao je u više televizijskih i radijskih emisija te dao nekoliko novinskih intervjua posvećenih znanosti i/ili odnosu znanosti i kršćanskih vjerovanja (razdoblje: 2001.-2017.).

A. Genetika:
1. Molekularna genetika jednostaničnih organizama
• Rekombinacija i popravak DNA (Saccharomyces cerevisiae; Escherichia coli)
2. Genetička transformacija
• Јednostaničnih gljiva (Saccharomyces cerevisiae)
• Višestaničnih biljaka (Vicia faba)
3. Populacijska genetika/genomika i kvantitativna genetika
• Kvantitativna genetika jednostaničnih gljiva (Saccharomyces cerevisiae)
• Populacijska genomika višestaničnih eukariota (endemi roda Drusus)

B. Povijest i filozofija znanosti: 1. Povijest i filozofija biologije

C. Odnos znanosti i kršćanskog vjerovanja: 1. Razlike između pristupa Zapadne i Istočne Crkve