Grčki i rimski svijet

Naziv
Grčki i rimski svijet
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
35868
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku grčke i rimske povijesti, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj, o razvitku historiografije u klasičnoj starini.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa stare povijesti
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana pogljavlja
 2. Weltatlas der Archäologie, Ch. SCARRE, München 1990: Südwest Verlag GmbhH & Co (izvorno: Past Worlds: The Times Atlas of Archaeology, Ch. SCARRE, Times Books Ltd. 1988.)
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press 2004.
 4. Herodot, Povijest, prev. D. ŠKILJAN, Zagreb: MH, 2000., knjige I. i VIII.
 5. Cezar, Moji ratovi, prev. T. SMERDEL, Zagreb: Zora, 1972. -Galski rat, knj. I, kaputi 1-29 -Građanski rat, knj. III, 82-112
 6. Tacit, Anali, prev. J. KOSTOVIĆ, Zagreb: MH, 1970., knj. I, 1-30
Dopunska literatura
 1. M. LE GLAY, J. - L. VOISIN - Y. LE BOHEC, A History of Rome, Blackwell Publishers : Oxford, Cambridge, Massachusetts 1996. (izvorno: Histoire Romaine, Paris: PUF 1991.; 1942)
 2. Greece and the Hellenistic World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
 3. The Roman World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
 4. M. BORDET, Précis d'histoire romaine, Paris: Armand Colin 1969., 1912
 5. G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Milano: Arnoldo Mondadori editore 1981 (2. izd.)
 6. R. BRATOŽ, Grška zgodovina [Zbirka Zgodovinskega časopisa 26; Knjižna zbirka scripta], Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije - Študentska založba 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar