Hindske jezične vježbe 2

Naziv
Hindske jezične vježbe 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69611
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnog semestra
 2. Glagoli "željeti", "trebati", "znati"
 3. Glagol "moći"
 4. Upotreba infinitiva
 5. Neodređene zamjenice
 6. Glagol "imati"
 7. Buduće vrijeme
 8. Buduće vrijeme.
 9. Koliko je sati? Dani u tjednu.
 10. Pregled glagolskih vremena
 11. Prijelaznost i neprijelaznost glagola. Agentivna konstrukcija. Gotovo sadašnje vrijeme.
 12. Zamjenice u Agentivnoj konstrukciji
 13. Gotovo prošlo vrijeme
 14. Ponavljanje gradiva obrađenog tijekom semestra, priprema za ispit
 15. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. koristiti se rječnikom i gramatikom kako bi u što većoj mjeri ovladao strukturom hindskog jezika
 2. razlikovati glagolska vremena i vid glagola
 3. koristiti glagole u pravilnom obliku prezenta, perfekta i futura
 4. izraziti želje, misli, osjećaje i potrebe u okvirima novostečenog vokabulara
 5. konstruirati zavisno složene rečenice na hindskom jeziku
 6. koristi osnovni leksik za razgovor o uobičajenim svakodnevnim situaijama, slobodnom vremenu, radnom danu, praznicima i interesima
 7. Student će moći
 8. prepoznati gradivo usvojeno tijekom prethodnog semestra i povezati ga s novim gradivom
Metode podučavanja
usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video prezentacija, korištenje power-pointa, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
 3. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb
Dopunska literatura
 1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners
 2. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar