Hindske jezične vježbe 8

Naziv
Hindske jezične vježbe 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69615
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, želje i stavove u ispravnom usmenom i pisanom obliku o što većem broju tema.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći:
  2. povezati znanje s prethodnih razina i primijenti ga u izražavanju složenijih struktura
  3. slobodno diskutirati o različitim temama za koje nisu potrebna specifična znanja
  4. uz pomoć rječnika i interpretirati, sažeti i komentirati zahtjevnije tekstove
  5. prepoznati razumjeti elemente indijske suvremenoga i tradicionalnog društva
  6. samostalno prevesti na hindski jezik složene rečenice i kraće tekstove
  7. sudjelovati s manjim poteškoćama i bez pripreme u razgovoru o aktualnostima na poznate teme
  8. procijeniti vlastite kompetencije i stečena znanja i razviti vještine koje će im koristiti u procesu cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar