Hindske jezične vježbe III

Naziv
Hindske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66729
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnog semestra
 2. Agentivna konstrukcija
 3. Glagol "činiti se"
 4. Glagol "moći"
 5. Determinativi
 6. Glagoli "morati" i "trebati"
 7. Participi kao pridjevi i prilozi
 8. Glagol "lagnaa"
 9. Izricanje želje, sumnje, nesigurnosti (konjuktiv)
 10. Izricanje pretpostavke, vjerojatnosti (prezumptiv)
 11. sufiks "vaalaa"
 12. Odnosne rečenice
 13. Odnosne rečenice
 14. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit
 15. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći:
 2. povezati gradivo usvojeno u prethodnom semestru s novim gradivom
 3. prisjetiti se načina tvorbe glagolskih vremena
 4. izraziti želje, osjećaje, sumnje, mogućnosti i pretpostavke na hindskom jeziku
 5. primjeniti stečena znanja u prevođenju tekstova s hrvatskog jezika na hindski i obratno
 6. analizirati i interpretirati tekstove na hindskom jeziku
 7. samostalno sastaviti kraći tekst na hindskom jeziku na zadanu temu
 8. samostalno se služiti dodatnim materijalima, udžbenicima i rječnicima
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje gradiva, korištenje audio i video materijala i prezentacija u power-pointu, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder & Stoughton
Dopunska literatura
 1. Jain, U. R. (1995.), Introduction to Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi- A Complete Course for Beginners

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar