Hindske jezične vježbe VII

Naziv
Hindske jezične vježbe VII
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52267
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. studenti će moći:
  2. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku
  3. samostalno konstruirati zavisno-složene rečenice
  4. ustanoviti sličnosti i razlike s uporabom glagolskih načina i vremena u hrvatskom jeziku
  5. analizirati i potom sažeti zahtjevnije tekstove.
  6. uz pomoć profesora ili rječnika razumjeti i tumačiti tekst u vezi s nekim temama iz društvenog i gospodarskog života.
  7. samostalno prevesti s hindskog na hrvatski i s hrvatskog na hindski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar