Antropološka arheologija-seminar

Naziv
Antropološka arheologija-seminar
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125366
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje s općim teorijskim postavkama, metodološkim načelima i tehničkim postupcima, kroz primjere vezane uz specifičnu tematiku seminara. Studenti će unutar odabranog područja steći temeljne vještine prikupljanja i analize podataka te korištenja rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema antropološke arheologije.
Sadržaj
  1. Teme seminara mijenjaju se iz semestra u semestar, te su do sada obuhvatile arheologiju pogrebnih običaja, arheologiju kulturnog identiteta, arheogiju rituala i religije, tipologiju i klasifikaciju elemenata materijalne kulture, arheologiju migracija, te arheologiju kolapsa ranih društava i civilizacija. Tema seminara u akad. godini 2016/2017. je Plovidba u kamenom dobu.

Ishodi učenja
  1. primijeniti temeljne vještine prikupljanja i analize podataka te interpretacije rezultata takvih analiza u istraživanju određenih problema antropološke arheologije.
  2. moći argumentirano iznijeti svoje stavove i kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja i moći sučeljavati različita mišljenja.
  3. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst
  4. moći napisati stručni i znanstveni rad koristeći se znanstvenom literaturom
  5. koristiti stečena znanja za interdisciplinarno istraživanje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar