Hrvatska autobiografija

Naziv
Hrvatska autobiografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
132084
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na temelju izabranih hrvatskih autobiografskih tekstova kolegij treba dati uvid u teoriju i povijest autobiografije, u oblike i načine tekstualne proizvodnje pripovjednog subjekta, odnosno u društvene i diskurzivne strategije koje u tome sudjeluju
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s temom kolegija, ciljem i načinom rada – književnopovijesno smještanje izabranih tekstova – o obilježjima i pojmu autobiografije (žanr – figura – ugovor – akt – diskurs; „naratološki trokuti“ – fikcija i fakcija, književnost i zbilja ; istina; autobiografija i biografija – O izvorima i literaturi
 2. Starija hrvatska književnost. I. Česmički, M. Marulić, M. Vlačić, P. R. Vitezović, M. P. Katančić… Analiza tekstova – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 3. Starija hrvatska književnost. I. Česmički, M. Marulić, M. Vlačić, P. R. Vitezović, M. P. Katančić… Analiza tekstova – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 4. Starija hrvatska književnost. I. Česmički, M. Marulić, M. Vlačić, P. R. Vitezović, M. P. Katančić… Analiza tekstova – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 5. Starija hrvatska književnost. I. Česmički, M. Marulić, M. Vlačić, P. R. Vitezović, M. P. Katančić… Analiza tekstova – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 6. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 7. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 8. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 9. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 10. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 11. Novija hrvatska književnost. Ana Vidović: Moje osobno izvješće; Dragojla Jarnević: Dnevnik; Marija Jurić Zagorka: Što je moja krivnja?; Antun Gustav Matoš: Autobiografija; Ivana Brlić-Mažuranić: Autobiografija; Augustin Ujević: Autobiografije; Antun Šoljan: Kratki zapis umjesto autobiografije. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 12. Najnoviji tekstovi. Arsen Dedić. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 13. Najnoviji tekstovi. Arsen Dedić. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 14. Najnoviji tekstovi. Arsen Dedić. Analiza teksta – autobiografski subjekt – rasprava – zaključak.
 15. Zaključak: Ljerka Schiffler, Aporeme autobiografije. Rasprava – Zaključak – Pisanje završnog eseja s testom – Ocjena rada i stečenog znanja (predrok).

Ishodi učenja
 1. Analiziranje, sintetiziranje i vrednovanje specijaliziranih književnopovijesnih i teorijskih činjenica, pojmova, postupaka i principa u području književne povijesti kojima se stvara svijest o društvenim i ideološkim učincima književnog teksta i njegove uloge u procesu društvenog i kulturnog pamćenja.
 2. Interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u analizi književnog teksta te mogućnost prijenosa znanja na druga područja i probleme koji nadilaze književnopovijesni okvir.
 3. Kritičko prosuđivanje veze između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 4. Povezivanje književnih sadržaja 20. stoljeća s ostalim društvenim i kulturnim praksama
 5. Uvođenje u samostalne znanstveno-istraživačke aktivnosti
 6. Stjecanje kritičkog aparata za samostalnu analizu žanra autobiografije
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad na tekstu, rasprava, samostalna analiza problema, multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera usvojenosti činjenica, pismena provjera sposobnosti analize i sinteze kroz esejistička pitanja

Obavezna literatura
 1. Brešić, Vinko (ur.), Autobiografije hrvatskih pisca. Zagreb, 1997.
 2. Velčić, Mirna, Otisak priče. Intertekstualno proučavanje autobiografije. Zagreb, 1991.
 3. Zlatar, Andrea, Autobiografija u Hrvatskoj. Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne teorije. Zagreb, 1997, 2000.
 2. Brešić, Vinko, Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb, 2004.
 3. Lejeune,Philippe, L'Autobiographie en France. Paris, 1971.
 4. Medarić, Maša (ur.), Autotematizacija u književnosti. Zagreb, 1996.
 5. Milanja, Cvjetko (ur.), Autor, pripovjedač, lik. Osijek, 2000.
 6. Misch, Georg., Geschichte der Autobigraphie. Frankfurt am Main, 1949-1969.
 7. Olney, James (ur.): Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton, 1980.
 8. Oraić-Tolić, Dubravka; Žmegač, Viktor (ur.), Intertekstualnost & autoreferencijalnost. Zagreb, 1993.
 9. Sablić-Tomić, Helena, Intimno i javno. Modeli suvremene hrvatske autobiografske proze. Zagreb, 2002.
 10. Zlatar, Andrea, Ispovijest i životopis – srednjovjekovna autobiografija. Zagreb, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij