Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici

Naziv
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
35869
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41-74 i 203-235
 2. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.
 3. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17-170, 315-378 i izvori na str. 399, 413, 419-423, 437 -441 i 453-457
 4. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press (4. izd.) 2004.
Dopunska literatura
 1. A. STIPČEVIĆ, Iliri, Zagreb: ŠK, 1991.
 2. M. ZANINOVIĆ, M. SUIĆ i B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, članci u knjizi Hrvatska i Europa I: Rano doba hrvatske kulture, ur. I. Supičić, Zagreb: HAZU - AGM, 55-115
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Područje rimskog Illirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. Šanjek - F. Mirošević, Zagreb: ŠK 2003., 5-38

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar