Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)

Naziv
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117684
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Na ovom predmetu pruža se produbljeniji studij hrvatskog društva i kulture u 19. stoljeću, pa studenti mogu sagledati društvene promjene u vrlo širokoj perspektivi te se osim temeljnih procesa i činjenica upoznati i sa mikrohistorijskim fenomenima svakodnevnog života svih društvenih slojeva.
Sadržaj
 1. uvodne napomene, prikaz izvora i literature 12. Moderno građansko društvo i njegova kultura. Svakodnevica u gradu. urbanizacija, komunalna infrastruktura, zabava) . Postignuća u intelektualnom stvaralaštvu. 13.Raslojavanje seljaštva u 2. polovici 19. stoljeća.. Navike, običaji i vjerovanja na selu. Seljačka obitelj u društvenim promjenama. 14. Položaj žena 15. Zaključne opaske. tjedan uvodne napomene, prikaz temeljnih izvora i literature 2. Elita kasnostaleškoga društva –
 2. Elita kasnostaleškoga društva – plemstvo.
 3. Staleško građanstvo.
 4. Stanje na selu u Banskoj Hrvatskoj do 1848.
 5. Komunalno društvo uže Dalmacije i društvo Dalmatinske Zagore.
 6. Društvene promjene u Istri tijekom 19. stoljeća.
 7. Povojačeno društvo Vojne krajine do 1848. Zameci građanstva u vojnim komunitetima.
 8. Ekohistorija Vojne krajine. Prilagodba Vojne krajine civilnom ustroju.
 9. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 10. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 11. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 12. Modernograđansko društvo i njegova kultura. Svakodnevica u gradu - urbanizacija, komunalna infrastruktura, zabava. Postignuća u intelektualnom stvaralaštvu.
 13. Raslojavanje seljaštva u 2. polovici 19. stoljeća.. Navike, običaji i vjerovanja na selu. Seljačka obitelj u društvenim promjenama.
 14. Položaj žena
 15. Zaključne opaske.

Ishodi učenja
 1. kritička evaluacija izvora i literature
 2. korištenje neverbalnih povijesnih izvora (vizualni materijal, predmeti materijalne kulture)
 3. sposobnost održavanja samostalnih prezentacija i referata te opsežnih seminarskih radova
 4. kritička refleksija povijesnih zbivanja
 5. korištenje stranih jezika u izvorima i literaturi
 6. implementacija interdisciplinarnih pristupa
Metode podučavanja
tumačenje, izlaganje,deskripcija,komparacija na predavanjima; diskusije na seminarima; terenski rad, e-učenje Na seminarima se studenti potiču na kritičku refleksiju, njegovanje diskusije, na primjenu interdisciplinarnih pristupa (analiza književnih djela ili vizualnih izvora)
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se sudjelovanje i aktivnost u nastavi, kvaliteta pisanih radova (1 esej, 1 seminarski rad) te uspjeh na usmenom dijelu ispita

Obavezna literatura
 1. Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992.
 2. M. Gross, O položaju plemstva u strukturi elite u sjevernoj Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20. stoljeća, Historijski zbornik 1978.-79, 123-149.
 3. Jasna Čapo Žmegač et al., ur., Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, Zagreb, 1998.
 4. Kaser, Karl, Slobodan seljak i vojnik. Povojačeno društvo (1754.-1881.), sv. 2, Zagreb, 1997.
Dopunska literatura
 1. Popis dopunske literature je promjenjiv (s obzirom da će nastava u seminaru obuhvatiti i mikrohistorijske teme
 2. Bidermajer u Hrvatskoj 1815-1848., Zagreb, 1997.
 3. Historicizam u Hrvatskoj, Zagreb, 2000.
 4. Secesija u Hrvatskoj, Zagreb, 2004. (katalozi izložaba Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, posljednja dva dostupna i na CD-u)
 5. Suzana Leček, Literatura za seljaštvo i njeno prihvaćanje u selima Hrvatske i Slavonije 1870-1900, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 28, 1995., str. 138-157.
 6. Stijepo Obad, Dalmatinsko selo u prošlosti, Split, 1990.
 7. Identitet Istre – ishodište i perspektive, Marino Manin et al., ur., Zagreb, 2006
 8. Natalija Rumenjak, Srpski zastupnici u Banskoj Hrvatskoj. Okvir za kolektivnu biografiju 1881.-1892., Zagreb, 2003.
 9. Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar