Humanizam i renesansa

Naziv
Humanizam i renesansa
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118218
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje talijanske književnosti humanizma i renesanse u povijesnom kontekstu. Upoznavanje izabranih djela najznačajnijih autora 15. i prve polovice 16. stoljeća. Stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja tekstova u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u humanizam i renesansu. Političke prilike.
 2. Ideje i kultura. Refleksija o književnosti i jeziku. Književni žanrovi.
 3. Leon Battista Alberti. 'Građanski' humanizam u Firenci. Humanizam i filologija.
 4. Humanistička književnost na talijanskome. Poliziano. Sannazzaro. Pastoralno pjesništvo.
 5. Machiavelli. Il Principe
 6. Machiavelli. Epistolario, Discorsi sulla prima deca di Tito Livio. Guicciardini.
 7. Machiavelli, Mandragola.
 8. Ariosto, Orlando furioso.
 9. Ariosto, Orlando furioso.
 10. Ariosto, Orlando furioso. Satire.
 11. KOLOKVIJ
 12. Ariostovi prethodnici: Pulci, Boiardo.
 13. Castiglione.
 14. Rasprave o uglađenom ponašanju. Vladari i umjetnici. Ruzante
 15. Folengo, makeronska književnost i karnevalski žanrovi.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu književnih tekstova talijanskoga humanizma i renesanse
 2. definirati periodizacijske pojmove humanizma i renesanse te obrazložiti kontekstualno mjesto povijesno značajnih autora i tekstova humanističke i renesansne filozofije, književnosti i refleksije o književnosti
 3. definirati temeljne pojmove neoplatonizma te prepoznati i analizirati njegove književne tematizacije
 4. definirati pojam načela oponašanja u klasicističkoj poetici i pripadnome žanrovskom sustavu odnosno povijesti ideja
 5. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 6. svojim riječima, na talijanskome jeziku, nabrojiti najvažnije značajke stila i poetike svakog pojedinog autorskog opusa obuhvaćenoga kolegijem
 7. svojim riječima na talijanskome jeziku izraziti temeljne teze izabranih književnokritičkih tekstova
 8. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi lirskih tekstova u programu kolegija
 9. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju talijanske lirske tradicije
 10. definirati i obrazložiti nasljeđe Aristotelove Poetike u talijanskoj književnoj kulturi 16. stoljeća
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - 2 pismena kolokvija - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Il filo rosso. Antologia e storia della letteratura italiana ed europea (vol. 2.1, 2.2), a cura di Marco Santagata, Laura Carotti, Alberto Casadei, Mirko Tavoni, Roma-Bari, Laterza, 2006
 2. Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, vol. I, Einaudi scuola, Milano 1992.
Dopunska literatura
 1. Jakob Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, na tal. preveo D. Valbusa, priredio Giuseppe Zippel, Firenze, Sansoni, 1940.
 2. Mario Santoro, Ariosto e il Rinascimento, Napoli, Liguori, 1989.
 3. Gennaro Savarese, Il 'Furioso' e la cultura del Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1984.
 4. Amedeo Quondam, «Note su imitazione, furto e plagio nel Classicismo», in Furto e plagio nella letteratura del Classicismo, a cura di Roberto Gigliucci, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 373-400
 5. Umberto Bosco, Saggi sul Rinascimento italiano, Firenze, Le Monnier, 1970.
 6. Cesare Vasoli, Umanesimo e Rinascimento, Palermo, Palumbo, 1969.
 7. Stefano Carrai, La poesia pastorale nel Rinascimento, Padova, Antenore, 1998.
 8. Gioacchino Papparelli, Feritas, humanitas, divinitas : l'essenza umanistica del Rinascimento, Napoli : Guida, 1973.
 9. Davide De Cammilli, Machiavelli nel tempo : la critica machiavelliana dal Cinquecento a oggi, Pisa : Edizioni ETS, 2000
 10. Giorgio Padoan, Rinascimento in controluce : poeti, pittori, cortigiane e teatranti sul palcoscenico rinascimentale, Ravenna : Longo, 1994.
 11. Mario Santoro, Fortuna, ragione e prudenza nella civilta letteraria del Cinquecento, Napoli : Liguori, tiskano 1967
 12. Mate Zorić, Talijanski pisci 16. stoljeća o nama : Niccolo Machiavelli, Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1989
 13. Mladen Machiedo, Machiavelli segreto, a cura di Giò Ferri, Lesa : Anterem, 2001.
 14. Mario Olivieri, Il potere : saggio sul 'Principe' di Machiavelli, Perugia : Guerra, 1992.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij