Arheologija i mediji

Naziv
Arheologija i mediji
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
118627
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kako bi bili budući arheolozi bili sposobni samostalno evaluirati pojavnost određenog arheološkog materijala i njegovu medijsku prezentaciju (na filmu, televiziji, kompjuterskim igricama...), potrebno ih je kroz kolegij Arheologija i mediji upoznati sa svim aspektima medijske prezentacije i analize arheološkog materijala. Svake godine odabrano će biti jedno razdoblje starog vijeka (drevni Egipat, stara Grčka i Rim...) kroz koje će se istraživati arheološka medijska pojavnost. Cilj je također posebno analizirati ono arheološko u svakom filmskom materijalu – od velikih povijesnih spektakala do (naizgled) nepovijesnih filmskih uradaka. Također, kolegij studentima pruža uvid u neka od najpoznatijih, ali i manje poznatih, potpuno nepoznatih ili (u prošlosti) zabranjenih filmskih materijala, od kojih će neki, u sklopu kolegija biti po prvi put javno prikazani. Kroz kolegij studenti će naučiti i kako medijski uspješno prezentirati arheološka otkrića. Cilj kolegija je pobuđivanje kritičke svijesti budućih arheologa u odnosu prema raznovrsnom filmskom materijalu koji koriste, koji im se nudi, okružuje ih ili im se nameće.
Sadržaj
 1. Uvod u temu. Relevantna filmografija i literatura. Film i televizija kao mediji; kinematografija; teorija filma; jezik filma; filmska izražajna sredstva; filmski rodovi i vrste; uloga montaže u oblikovanju arheološkog u filmu; povijest filma; film kao umjetničko djelo. Igrani, dokumentarni i animirani film kao izvor za proučavanje arheologije. Arheološko i nearheološko u filmu.
 2. Igrana rekonstrukcija arheoloških razdoblja.
 3. Igrana rekonstrukcija arheoloških nalaza.
 4. Korištenje izvornog filmskog dokumentarnog materijala kao izvora za proučavanje arheologije.
 5. Kompjuterski generirana slika kao pomoć u rekonstrukciji arheoloških nalaza i povijesnih razdoblja.
 6. Arheološki netočno-povijesno neutemeljeno-filmski izvrsno.
 7. Arheološki netočno-povijesno neutemeljeno-filmski izvrsno.
 8. Slavni arheolozi i njihova otkrića: case study – medijska kampanja.
 9. Kompjuterska rekonstrukcija ljudskih lica – CT i MR u službi arheologije.
 10. Filmski arheolozi: od Indiane Jonesa do lare Croft.
 11. Arheologija filma.
 12. Arheologija filma.
 13. Arheologija televizije.
 14. Gost predavač.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 3. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 4. Koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji.
 5. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
 6. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija.
Metode podučavanja
2 sata predavanja tjedno, uz povremene filmske projekcije.
Metode ocjenjivanja
Ispit koji se sastoji od pismenog (rad na prihvaćenu temu) i usmenog dijela.

Obavezna literatura
 1. Colin Renfrew, Paul Bahn, Archaeology, 2004, poglavlje XIV: Whose Past. Archaeology and the public, 547-578.
 2. Joe Solomon, The Ancient World in the Cinema, New York, 2001.
Dopunska literatura
 1. Ulrih Gregor&Eno Patalas, Istorija filmske umetnosti 1-3, Beograd, 1977.
 2. Gideon Nisbeth, Ancient Greece in Film and Popular Culture, Bristol, 2008.
 3. Maria Wyke, Projecting the Past: Ancient Rome, Cinema and the History, London, 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar