Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Naziv
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51119
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Usvojiti znanja o početku i razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali kao i o materijalnoj ostavštine starih Grka u Hrvatskoj
Sadržaj
 1. Uvod: literatura, definicija, vremenski okvir, počeci grčke kolonizacije na Mediteranu i Jadranu
 2. Narona – grčki emporij
 3. Neubicirane grčke kolonije
 4. Iliri i Grci
 5. Iliri i Grci
 6. Dorska kolonija Issa
 7. Dorska kolonija Issa
 8. Dorska kolonija Issa
 9. Dorska kolonija Issa
 10. Isejske subkolonije
 11. Isejske subkolonije
 12. Pharos
 13. Pharos
 14. Pharos
 15. pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 3. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke.
 4. Studenti će moći usvojiti kronologiju grčke kolonizacije na Istočnoj obali Jadrana.
 5. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Predavanja uz pomoć tehničke opreme.
Metode ocjenjivanja
Uspješno položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. M. Milićević-Bradač, Die Griechen in Kroatien, Kroatien in der Antike (ur. M. Sanader), Mainz am Rhein 2007, 37–59.
 2. J. Poklečki (ur.), Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb 2010.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar