Indijske religije

Naziv
Indijske religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
36661
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. Student će moći definirati glavne značajke religija nastalih na tlu indijskoga potkontinenta: brahmanizma, buddhizma, đinizma i sikhizma, međusobno i u odnosu na druge glavne svjetske religije.
  2. 2. Student će moći prepoznati i svojim riječima objasniti povijesne razvojne faze, grananja i religijske škole brahmanističke, buddhističke, đinističke i sikhističke.
  3. 3. Student će moći samostalno kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija, temeljne predodžbe, teološke, kozmološke i psihološke pojmove, obrede i pravila života, materijalne izraze u arhitekturi i ikonografiji, te etičke, egzistencijalne i eshatološke nazore, i međusobno ih usporediti.
  4. 4. Student će moći usporediti i samostalno zaključiti o sličnosti i međusobnim utjecajima i prožimanjima indijskih religija.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar